Odvolacia komisia

Členovia
Emil Podhradský
Tajomníci
Tomáš Vaňo
Komisia neprijala v sezóne 2022/2023 žiadne rozhodnutia.