Odvolacia komisia
Členovia
Emil Podhradský
Tajomníci