Odvolacia komisia

Členovia
Emil Podhradský
Tajomníci
Tomáš Vaňo
Komisia neprijala v sezóne 2023/2024 žiadne rozhodnutia.