Konferencie ObFZ

   Konferencia 2021

   4. Stanovy ObFZ Trencin 2021. -máj 2022, schválené VV ..docx
   4. ROKOVACÍ PORIADOK.docm
   2. Zvolanie Konferencie ObFZ TN 2021..docm
   1. Návrh programu Riadnej Konferencie ObFZ TN.docx   Konferencia 2021

   4. ROKOVACÍ PORIADOK.docm
   2. Návrh programu Riadnej Konferencie ObFZ TN.docx
   1. Zvolanie Konferencie ObFZ TN 2021..docm

   Konferencia 2019

   6.6 Volebný poriadok.docx
   6.4 Návrh Rokovacieho poriadku Konferencie 2019.docx
   6.7 Návrh kandidátov.docx
   6.5. ObFZ Trenčín rokovací poriadok VV.docx
   6.8. Vyhlásenie Volebnej komisie ObFZ.docx
   6.2 Zvolanie Konferencie 2019..docx
   6.1 Návrh programu Konferencie 2019.docx