11.09.2020, Ľudovit Szerencsés

Úradná správa ObFZ Dunajská Streda č. 9-2020/2021 zo dňa 9.9.2020

11.09.2020, Ľudovit Szerencsés

Športovo-technická komisia

OZNAMY:

1. ŠTK ObFZ Dunajská Streda vyzýva všetkých FK o dôsledné dodržiavanie Manuálu opatrení prijatých ObFZ DS na základe odporúčania Ústredného krízového štábu SR v boji proti COVID-19 pri stretnutiach riadených ObFZ DS.

2. ŠTK ObFZ Dunajská Streda upozorňuje FK, že keď Žiadosť o zmenu termínu / hracej plochy stretnutia nebude odôvodnená v poznámke, žiadosť automaticky bude zamietnutá!!!


VII. LIGA OBFZ DS:

3. ŠTK ObFZ Dunajská Streda nariaďuje odohrať stretnutie 6. kola TJ Družstevník Horný Bar – TJ Dynamo Blatná na Ostrove dňa 19. 09. 2020 (sobota) o 15:30 na ihrisku Horný Bar. (DS-STK-2020/2021-0045)

4. ŠTK ObFZ Dunajská Streda na základe podania ŠK Rohovce vykonala zmenu v zápise o stretnutí 4. kola ŠK Rohovce – Telovýchovná jednota Medveďov. (DS-STK-2020/2021-0046)


III. LIGA U11 OBFZ DS:

5. ŠTK ObFZ Dunajská Streda nariaďuje odohrať stretnutie 2. kola TJ Lehnice – Futbalový klub Holice dňa 10. 09. 2020 (štvrtok) o 17:00na ihrisku Holice. (DS-STK-2020/2021-0043)

6. ŠTK ObFZ Dunajská Streda nariaďuje odohrať stretnutie 2. kola ŠK 1923 Gabčíkovo – TJ Družstevník Okoč-Sokolec dňa 21. 09. 2020 (pondelok) o 16:00 na ihrisku Gabčíkovo. (DS-STK-2020/2021-0044)


III. LIGA U9 OBFZ DS:

7. ŠTK ObFZ Dunajská Streda nariaďuje odohrať stretnutie 3. kola TJ ŠM Janíky – Futbalový klub Holice dňa 14. 09. 2020 (pondelok) o 17:00na ihrisku Janíky. (DS-STK-2020/2021-0047)


Najbližšie zasadnutie ŠTK ObFZ Dunajská Streda sa uskutoční 16. 09. 2020 (streda).

Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa čl. 87 SP SFZ.


Richard Földes

predseda ŠTK ObFZ Dunajská Streda


Disciplinárna komisia

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za udelenie 2xŽK na 1 súťažné stretnutie podľa 37/3 DP od 10.09.2020:

U17 Vass Ján (1198231) OFC Sap 1986

U18 Gábris Vladimir (1006794) OFC Sap 1986

U19 Révész Bálint  (1296349) FC Čilizská Radváň

U20 Horváth René (1358753) TJ Lehnice U19


Disciplinárne sankcie:

U21 Kálmán Gergely (1296021) FK Baka DO: 3 týzdne nepodmienečne od 10.09.2020, podľa 71/1,3ab, 49/1b,2b DP.

U22 Bugár Árpád (1210206)  ŠK Čakany DO: 3 s.s.. nepodmienečne od 10.09.2020, podľa 71/1,3ab, 48/1b,2b DP.


Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (čl. 41/1,2,3,4 DP):

U23 Nagy Attila(1169624) OFC Sap 1986– zamietnuté


Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 16.09.2020.


Tomáš Máhr

predseda DK


Komisia rozhodcov

Delegovania:

KR vykonala zmeny na 5. kolo

KR vydelegovala 6. kolo


Ospravedlnenia:

12. 9. (so) – M. Köver, Zs. Virág, Á. Zirig

13. 9. (ne) – M. Köver, Zs. Virág

Ospravedlnenie zasielajte najneskôr 14 dní pred MFZ prostredníctvom podania cez ISSF.


Pochvaly:

FC Štvrtok n/O : na R T. Ürögi, M. Nagy, T. Czucz za zápas VI. Ligy ObFZ DS/AG Sport Ligy OFC Sap 1986 – FC Štvrtok n/O


Sťažnosti:

FK Baka : na AR1 T. Dohorák v zápase 4. kola VI. ligy ObFZDS/AG Sport ligy FK Holice – FK Baka – v riešení


Oznámenia:

FK Holice – KR žiada o predloženie videozáznamu zo stretnutia 4. kola FK Holice – FK Baka do 14.9.2020 na sekretariát ObFZ Dunajská Streda

KR oznamuje, že v septembrovom výplatnom termíne z náhrad R a DZ budú odrátané poplatky za semináre (19.6. a 7.8.) v sume 20,-€ a členské príspevky v sume 11,-€.

KR žiada všetkých R aby do svojich mobilných telefónov stiahli aplikáciu WhatsApp buď z obchodu Google Play (Android) resp App Store (IOS) z dôvodu vytvorenia skupiny pre vnútornú komunikáciu

KR upozorňuje R, aby pri udelení ČK za HNS popis priestupku rozpísali v poznámke „Záznam rozhodcu

KR žiada všetkých R a DZ o dôsledné dodržiavanie Manuálu opatrení prijatých ObFZ DS na základe odporúčania Ústredného krízového štábu SR v boji proti COVID-19 pri stretnutiach riadených ObFZ DS.

KR oznamuje záujemcom o funkciu rozhodca, že sa môžu prihlásiť na sekretariáte ObFZ Dunajská Streda alebo na telefónnom čísle 0901/724 695, 0902/194 700 (Ľ. Horváth).


Najbližšie zasadnutie KR sa uskutoční dňa 16. 9. 2020 (streda) v Dunajskej Strede o 17:30 h.


Vojtech Fekete

predseda KR ObFZ Dunajská Streda


TMK/KM

Komisia TMK/KM pozýva všetkých trénerov mužstiev dospelých a mládeže zo súťaží ObFZ Dunajská Streda na pracovný seminár dňa 1.10.2020 (štvrtok) v čase o 18.00. Účasť na seminári je povinná !!! Neospravedlnená neúčasť je disciplinárnym priestupkom.

Seminár sa uskutoční v Konferenčnej sále, v budove Obchodno-informačného centra, Alžbetínske námestie 1203/7 v Dunajskej Strede.

Program seminára bude upresnený dodatočne.


TECHNICKÝ ÚSEK – VZDELÁVANIE TRÉNEROV

Oznamuje, že všetky  aktivity vzdelávania  trénerov  SFZ podliehajú nariadeniam vlády SR a vedenia SFZ. Z dôvodu zrušených aktivít ďalšieho vzdelávania od marca do mája 2020, v prípade, že platnosť trénerskej licencie vypršala pred dátumom 30.6.2020, je možné aj bez potrebného rozsahu hodín požiadať o jej predĺženie (žiadosti sa evidujú od 1.6.2020). Takáto licencia bude predĺžená len do konca kalendárneho roka 2020 v ISSF (licencia sa nebude tlačiť a zasielať).

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa podávajú výhradne cez ISSF konto trénera / elektronická podateľňa / žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty.


Tomáš Gaál

Predseda TMK/KM ObFZ Dunajská Streda

Prečítané: 246x