03.09.2020, Ľudovit Szerencsés

Úradná správa ObFZ Dunajská Streda č. 8/2020/2021 zo dňa 2.9.2020

03.09.2020, Ľudovit Szerencsés

Športovo-technická komisia

OZNAMY:

1. ŠTK ObFZ Dunajská Streda vyzýva všetkých FK o dôsledné dodržiavanie Manuálu opatrení prijatých ObFZ DS na základe odporúčania Ústredného krízového štábu SR v boji proti COVID-19 pri stretnutiach riadených ObFZ DS.

2. ŠTK ObFZ Dunajská Streda upozorňuje FK, že keď Žiadosť o zmenu termínu / hracej plochy stretnutia nebude odôvodnená v poznámke, žiadosť automaticky bude zamietnutá!!!


VI. LIGA OBFZ DS / AG SPORT LIGA:

3. ŠTK nesúhlasí so žiadosťou Futbalový klub Holiceo odohratie stretnutia 9. kola Futbalový klub Holice – TJ Družstevník Vrakúň v žiadanom termíne. ŠTK ObFZ Dunajská Streda nariaďuje ho odohrať v pôvodnom termíne. (DS-STK-2020/2021-0042)


VII. LIGA OBFZ DS:

4. ŠTK ObFZ Dunajská Streda nariaďuje odohrať stretnutie 7. kola FK Blahová, Bellova Ves – FC Čilizská Radvaň dňa 27. 10. 2020 (nedeľa) o 12:30 na ihrisku Blahová. (DS-STK-2020/2021-0040)

5. ŠTK ObFZ Dunajská Streda nariaďuje odohrať stretnutie 9. kola FK Blahová, Bellova Ves – ŠK Rohovce dňa 11. 10. 2020 (nedeľa) o 11:30 na ihrisku Blahová. (DS-STK-2020/2021-0041)


IV. LIGA U15 OBFZ DS:

6. ŠTK ObFZ Dunajská Streda nariaďuje odohrať stretnutie 2. kola ŠK 1923 Gabčíkovo – TJ Kútniky dňa 09. 09. 2020 (streda) o 17:00 na ihrisku Gabčíkovo. (DS-STK-2020/2021-0042)


IV. LIGA U13 OBFZ DS:

7. ŠTK ObFZ Dunajská Streda nariaďuje odohrať stretnutie 2. kola Futbalový klub Holice – TJ SC Potônske Lúky dňa 06. 09. 2020 (nedeľa) o 9:30 na ihrisku Holice. (DS-STK-2020/2021-0038)


III. LIGA U11 OBFZ DS:

8. ŠTK ObFZ Dunajská Streda nariaďuje odohrať stretnutie 2. kola Futbalový klub Holice – Malodvornícky FK Malé Dvorníky dňa 07. 09. 2020 (pondelok) o 17:00 na ihrisku Holice. (DS-STK-2020/2021-0037)


III. LIGA U9 OBFZ DS:

9. ŠTK ObFZ Dunajská Streda nariaďuje odohrať stretnutie 1. kola Futbalový klub Holice – FC Štvrtok na Ostrove dňa 04. 09. 2020 (piatok) o 17:00na ihrisku Holice. (DS-STK-2020/2021-0039)


Najbližšie zasadnutie ŠTK ObFZ Dunajská Streda sa uskutoční 09. 09. 2020 (streda).

Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa čl. 87 SP SFZ.


Richard Földes

predseda ŠTK ObFZ Dunajská Streda


Disciplinárna komisia

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za udelenie 2xŽK na 1 súťažné stretnutie podľa 37/3 DP od 04.09.2020:

U12 Both Richard (1342891) TJ Družstevník Iźop


Disciplinárne sankcie:

U13 Ollári Adrián (1213861) TJ Kútniky DO: 2 s s. nepodmienečne od 04.09.2020, podľa 71/1,3ab, 48/1b,2a DP.

U14 Cserge Gábor (1219053) TJ Palas Jahodná DO: 4 týž. nepodmienečne od 04.09.2020, podľa 71/1,3ab, 49/1b,2b DP.


Oznamy:

U15 DK vyhodnotila úradný dohľad zo zápasu 3.kola VII.ligy ObFZ DS  TJ Družstevník Horný Bar - ŠK Trstená n/O, bez závad.


Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 09.09.2020.


Tomáš Máhr

predseda DK


Komisia rozhodcov

Delegovania:

KR vykonala zmeny na 4. kolo

KR vydelegovala 5. kolo


Ospravedlnenia:

05. 9. (so) – V. Brunczlík, A. Klempa, M. Köver, T. Szalánczi,

06. 9. (ne) – V. Brunczlík, Cs. Zsigray,

Ospravedlnenie zasielajte najneskôr 14 dní pred MFZ prostredníctvom podania cez ISSF.


Oznámenia:

KR upozorňuje R, aby pri udelení ČK za HNS popis priestupku rozpísali v poznámke „Záznam rozhodcu

KR žiada všetkých R a DZ o dôsledné dodržiavanie Manuálu opatrení prijatých ObFZ DS na základe odporúčania Ústredného krízového štábu SR v boji proti COVID-19 pri stretnutiach riadených ObFZ DS.

KR oznamuje záujemcom o funkciu rozhodca, že sa môžu prihlásiť na sekretariáte ObFZ Dunajská Streda alebo na telefónnom čísle 0901/724 695, 0209/194 700 (Ľ. Horváth).


Najbližšie zasadnutie KR sa uskutoční dňa 9. 9. 2020 (streda) v Dunajskej Strede o 17:30 h.


Vojtech Fekete

predseda KR ObFZ Dunajská Streda


TMK/KM

TECHNICKÝ ÚSEK – VZDELÁVANIE TRÉNEROV

Oznamuje, že všetky  aktivity vzdelávania  trénerov  SFZ podliehajú nariadeniam vlády SR a vedenia SFZ. Z dôvodu zrušených aktivít ďalšieho vzdelávania od marca do mája 2020, v prípade, že platnosť trénerskej licencie vypršala pred dátumom 30.6.2020, je možné aj bez potrebného rozsahu hodín požiadať o jej predĺženie (žiadosti sa evidujú od 1.6.2020). Takáto licencia bude predĺžená len do konca kalendárneho roka 2020 v ISSF (licencia sa nebude tlačiť a zasielať).

Žiadosti o predĺženie trénerskej licencie sa podávajú výhradne cez ISSF konto trénera / elektronická podateľňa / žiadosť o predĺženie trénerskej licencie. Podrobný popis postupu je zverejnený na webovom sídle SFZ, v sekcii SFZ / Tréneri / Dokumenty.


Tomáš Gaál

Predseda TMK/KM ObFZ Dunajská Streda

Prečítané: 270x