Športovo-technická komisia
Členovia
András Matus
Tajomníci
Rozhodnutia
DS-STK-2020/2021-0063Zrušenie uznesenia
DS-STK-2020/2021-0062Zrušenie uznesenia
DS-STK-2020/2021-0061Zmena termínu stretnutia
DS-STK-2020/2021-0060Zrušenie uznesenia
DS-STK-2020/2021-0059Zrušenie uznesenia
DS-STK-2020/2021-0058Odložené stretnutia
DS-STK-2020/2021-0057Odložené stretnutia
DS-STK-2020/2021-0056Opačné poradie
DS-STK-2020/2021-0055Zmena termínu stretnutia
DS-STK-2020/2021-0054Zmena termínu stretnutia
DS-STK-2020/2021-0053Zmena termínu stretnutia
DS-STK-2020/2021-0052Zmena termínu stretnutia
DS-STK-2020/2021-0051Zmena termínu stretnutia
DS-STK-2020/2021-0050Odlažené stretnutia
DS-STK-2020/2021-0049Zmena termínu stretnutia
DS-STK-2020/2021-0048Opačné poradie
DS-STK-2020/2021-0047Zmena termínu stretnutia
DS-STK-2020/2021-0046Zmena v zápise o stretnutí
DS-STK-2020/2021-0045Zmena termínu stretnutia
DS-STK-2020/2021-0044Zmena termínu stretnutia
DS-STK-2020/2021-0043Zmena termínu stretnutia
DS-STK-2020/2021-0042Nesúhlas so žiadosťou
DS-STK-2020/2021-0041Zmena termínu stretnutia
DS-STK-2020/2021-0040Zmena termínu stretnutia
DS-STK-2020/2021-0039Zmena termínu stretnutia
DS-STK-2020/2021-0038Zmena termínu stretnutia
DS-STK-2020/2021-0037Zmena termínu stretnutia
DS-STK-2020/2021-0036Zmena termínu stretnutí
DS-STK-2020/2021-0035Odhlásenie zo súťaže
DS-STK-2020/2021-0034Zmena termínu stretnutí
DS-STK-2020/2021-0033Zmena termínu stretnutia
DS-STK-2020/2021-0032Zmena termínu stretnutia
DS-STK-2020/2021-0031Zmena termínu stretnutia
DS-STK-2020/2021-0030Zmena termínu stretnutia
DS-STK-2020/2021-0029Zmena termínu stretnutia
DS-STK-2020/2021-0028Zmena termínu stretnutí
DS-STK-2020/2021-0027Zmena termínu stretnutí
DS-STK-2020/2021-0026Zmena termínu stretnutia
DS-STK-2020/2021-0025Kontumácia stretnutia
DS-STK-2020/2021-0024Zmena termínu stretnutia
DS-STK-2020/2021-0023Nesúhlas so žiadosťou
DS-STK-2020/2021-0022Zmena štatutárneho orgánu
DS-STK-2020/2021-0021Dohoda o spoločnom družstve
DS-STK-2020/2021-0020Zmena termínu stretnutia
DS-STK-2020/2021-0019Zmena termínu stretnutia
DS-STK-2020/2021-0018Zmena termínu stretnutia
DS-STK-2020/2021-0017Zmena termínu stretnutia
DS-STK-2020/2021-0016Zmena termínu stretnutia
DS-STK-2020/2021-0015Zmena termínu stretnutia
DS-STK-2020/2021-0014Dohoda o spoločnom družstve