Disciplinárna komisia
Členovia
Štefan Simon
Štefan Bazsó
Tomáš Máhr
Tajomníci
Rozhodnutia
DS-DK-2020/2021-0036Disciplinárne sankcie
DS-DK-2020/2021-0034Disciplinárne sankcie
DS-DK-2020/2021-0033Disciplinárne sankcie
DS-DK-2020/2021-0032Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za udelenie 2xŽK na 1 súťažné stretnutie podľa 37/3 DP
DS-DK-2020/2021-0026Disciplinárne sankcie
DS-DK-2020/2021-0025Disciplinárne sankcie
DS-DK-2020/2021-0024Disciplinárne sankcie
DS-DK-2020/2021-0023Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za udelenie 2xŽK na 1 súťažné stretnutie podľa 37/3 DP
DS-DK-2020/2021-0021Disciplinárne sankcie
DS-DK-2020/2021-0020Disciplinárne sankcie
DS-DK-2020/2021-0019Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za udelenie 2xŽK na 1 súťažné stretnutie podľa 37/3 DP
DS-DK-2020/2021-0018Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za udelenie 2xŽK na 1 súťažné stretnutie podľa 37/3 DP
DS-DK-2020/2021-0017Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za udelenie 2xŽK na 1 súťažné stretnutie podľa 37/3 DP
DS-DK-2020/2021-0016Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za udelenie 2xŽK na 1 súťažné stretnutie podľa 37/3 DP
DS-DK-2020/2021-0015Úradný dohľad
DS-DK-2020/2021-0014Disciplinárne sankcie
DS-DK-2020/2021-0013Disciplinárne sankcie
DS-DK-2020/2021-0012Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za udelenie 2xŽK na 1 súťažné stretnutie podľa 37/3 DP
DS-DK-2020/2021-0006Disciplinárna sankcia
DS-DK-2020/2021-0005Disciplinárna sankcia
DS-DK-2020/2021-0004Disciplinárna sankcia
DS-DK-2020/2021-0003Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za udelenie 2xŽK na 1 súťažné stretnutie podľa 37/3 DP
DS-DK-2020/2021-0002Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za udelenie 2xŽK na 1 súťažné stretnutie podľa 37/3 DP