adresa: 

DUNAJSKÁ STREDA, Alžbetínske námestie 1203/7, PSČ 929 01

Obchodno-informačné centrum

budova B - 1. poschodie č.d. 110

sekretár - Ľudovít SZERENCSÉS

obfzds@obfzds.sk, obfzds@obfzds.com, obfzds@hotmail.com, obfzds@futbalsfz.sk

0901 724 694    0905 775 466

 

image