Hrá so známym priezviskom. Kariéru si budujem na základe výkonov, tvrdí