15.09.2020, Ž - admin VsFZ

Úradná správa DK VsFZ zo dňa 14.09.2020

15.09.2020, Ž - admin VsFZ

Úradná správa DK VsFZ zo dňa 14.09.2020 

Zastavenie činnosti za ČK na:

1 stretnutie:

Levchenko Igor 1430782 + 20€ (Stropkov) čl.37/3,

DK VsFZ mení trest z nepodmienečného na podmienečný hráčovi podľa DP 41/2:

Egri Peter 1260157 + 10€ (Topoľany) 1 stretnutie do 31.01.2021,

Matalík Adam 1270022 + 10€ (Kežmarok) 1 týždeň do 31.01.2021.


Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu VsFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (čl.84 ods.1 DP).

Prečítané: 1197x