Licencia UEFA B

ŠKOLENIE TRÉNEROV LICENCIA UEFA B

Peter Szénay|7. nov 2016 o 01:00

Nové školenie trénerov otvárame 3. decembra 2016

Pre záujemcov, ktorí vlastnia platnú trénerskú licenciu GRASSROOTS C sa otvára 3. decembra 2016 nové školenie trénerov II. kvalifikačného stupňa licencia UEFA B.

Termíny:             I. časť    3. – 5. 12. 2016 (sobota, nedeľa, pondelok)

                          II. časť   2 dni január 2017 (sobota, nedeľa)

                          III. časť 2 dni marec 2017 (pondelok, utorok)

                          IV. časť                 3 dni apríl 2017 (nedeľa, pondelok, utorok)

Záverečná skúška:          máj 2017

Podmienky účasti:

  1. platná licencia GRASSROOTS C
  2. zaslaná prihláška,
  3. evidencia v ISSF systéme ako tréner,
  4. zaplatená I. časť splátky za školenie vo výške 150.- €.

Predpokladané náklady na školenie: 320.- €

(spláca sa vo dvoch splátkach, I. splátka 150.- sa zasiela spolu so záväznou prihláškou, II. splátka pred záverečnou skúškou po upresnení všetkých nákladov na školenie)

Rozsah školenia:              60 hod. teória

                                       42 hod. prax

                                       18 hod. individuálna prax

                                       t. j. cca 10 dní

Podmienka ukončenia školenia a získania:

  1. 90% účasť, t. j. 92 hod.,
  2. odovzdanie záverečnej práce,
  3. odovzdanie seminárnych prác,
  4. vedenie denníka trénera v rozsahu 8 týždňov,
  5. záverečná skúška.

PRIHLÁŠKU SPOLU S KÓPIOU DOKLADU O ZAPLATENÍ I. SPLÁTKY (150.- €) JE POTREBNÉ ZASLAŤ DO 25. 11. 2016.

Zoznam prijatých záujemcov.

Zoznam neprijatých záujemcov - nesplnená podmienka 1 rok prax od získania licencie GRASSROOTS C.

Súvisiaci obsah