Komisia rozhodcov

Členovia
Marián Ružbarský
Miroslav Richtárik
Miroslav Jaška
Igor Krško
SFZ-KR-2021/2022-0025

Odpoveď na podanie
SFZ-KR-2021/2022-0024

Platba delegovaných osôb
SFZ-KR-2021/2022-0023

Odpoveď na podanie
SFZ-KR-2021/2022-0022

Odpoveď na podanie
SFZ-KR-2021/2022-0021

Platba delegovaných osôb
Nachádzate sa tu: