Komisia rozhodcov

Členovia
Marián Ružbarský
Miroslav Richtárik
Miroslav Jaška
Igor Krško
SFZ-KR-2020/2021-0026

Slovenský pohár_semifinále_platba za delegované osoby
SFZ-KR-2020/2021-0025

Slovenský pohár_semifinále_platba za delegované osoby
SFZ-KR-2020/2021-0024

Odpoveď na podanie
SFZ-KR-2020/2021-0023

Odpoveď na podanie
SFZ-KR-2020/2021-0022

Odpoveď na podanie
Nachádzate sa tu: