Komisia rozhodcov

Členovia
Marián Ružbarský
Miroslav Richtárik
Miroslav Jaška
Igor Krško
SFZ-KR-2019/2020-0033

Odpoveď na žiadosť
SFZ-KR-2019/2020-0032

Cestovné náhrady delegovaných osôb
SFZ-KR-2019/2020-0031

Odpoveď na podanie
SFZ-KR-2019/2020-0030

II.LSD-U19_platba za delegované osoby (DZ)
SFZ-KR-2019/2020-0029

II.LSD-U19_platba za delegované osoby (DZ)
Nachádzate sa tu: