Komisia rozhodcov

Členovia
Marián Ružbarský
Miroslav Richtárik
Miroslav Jaška
Igor Krško
SFZ-KR-2016/2017-0027

Cestovné náhrady delegovaných osôb
SFZ-KR-2016/2017-0026

Odpoveď na podanie
SFZ-KR-2016/2017-0025

Odpoveď na sťažnosť
SFZ-KR-2016/2017-0024

Odpoveď na žiadosť
SFZ-KR-2016/2017-0023

Odpoveď na podanie
Nachádzate sa tu: