Komisia rozhodcov

Členovia
Marián Ružbarský
Miroslav Richtárik
Miroslav Jaška
Igor Krško
SFZ-KR-2014/2015-0021

Odpoveď
SFZ-KR-2014/2015-0020

Odpoveď na sťažnosť
SFZ-KR-2014/2015-0019

Odpoveď na žiadosť
SFZ-KR-2014/2015-0018

Odpoveď na sťažnosť
SFZ-KR-2014/2015-0017

Odpoveď na sťažnosť
Nachádzate sa tu: