Legislatívno-právna a etická komisia

Tajomníci
Jozef Malich
Komisia neprijala v sezóne 2020/2021 žiadne rozhodnutia.