Legislatívno-právna a etická komisia

Tajomníci
Jozef Malich
Komisia neprijala v sezóne 2012/2013 žiadne rozhodnutia.