Legislatívno-právna a etická komisia

Tajomníci
Jozef Malich
Komisia neprijala v sezóne 2011/2012 žiadne rozhodnutia.