Legislatívno-právna a etická komisia

Tajomníci
Jozef Malich
Komisia neprijala v sezóne 2013/2014 žiadne rozhodnutia.