Legislatívno-právna a etická komisia

Tajomníci
Jozef Malich
Komisia neprijala v sezóne 2016/2017 žiadne rozhodnutia.