31.07.2020, Denis Poruban

Úradná správa TKM č. 1

31.07.2020, Denis Poruban

Úradná správa TKM č. 1

TMK ObFZ Trenčín oznamuje, že v súlade s rozhodnutím TÚ SFZ a koordinátora pre vzdelávanie ZsFZ, organizuje školenie trénerov UEFA C licencie. Informácia o školení a pokyny k prihlásení je uverejnená na stránke ObFZ. Školenie sa bude konať podľa schválených blokov na ihrisku v TFK Opatová a 6 výukových blokov – distančnou formou cez internet. 


Termíny školenia: 5.9.2020,22.9.2020,20.10.202,27.10.2020

Záverečné skúšky 16-1711.2020 . 


Seminár k predĺženiu licencie C a B bude v novembri 2020. Presný termín a miesto bude oznámené. 

Prípadné informácie podajú : Športový riaditeľ ObFZ Bc. Tomáš Vaňo tomas.vano@futbalsfz.sk  0905 805 890, 0902 924 970

sekretár TMK p. V. Čmelko 0905 644 883

predseda TMK ObFZ Trenčín Ing. T. Grofik 0905 496 372.

[doc]UEFA GC 2020 - TN - INFO.pdf
Prečítané: 121x