Pondelok, 20. septembra, 2021Meniny má Ľuboslav, Ľuboslava
Disciplinárna komisia

Úradná správa DK č. 13

(Autor: FIFA)
Miroslav Tarabus|15. okt 2020 o 00:00

Úradná správa DK č. 13

Úradná správa Disciplinárnej komisie ObFZ Trenčín č. 13 zo dňa 15. októbra

Pozastavenie výkonu športu 71/1 71/3a,b,d 9/1,2,3,4 od 15.10. 2020


U093 Jakub Kulíšek/1258546/ FK Turani 6 liga 1 s.s.N 37/3

U094 Peter Hornák /1298705/ FK Turani 6 liga DK zastavuje konanie voči menovanému a ruší účinky ČK /DP 78/5/

U095 Oliver Hornáček /1298689/ Slovan Beckov 7J 1 s.s.N 37/3

U096 Tadeáš Pavle /1396739/ TJ V.Hradná U-15 1 s.s.N 46/1a,2

U097 Oliver Hornáček /1298689/ Slovan Beckov 7 liga J, 4 Týždne N 48/1c,2b po naplnení U095

Pozastavenie výkonu športu na 1 s.s.N za 5 ŽK /37/5a/ od 12.10.2020:

U098 Daniel Dohál/1160572/ FK H.Súča 6 liga

Podmienečné upustenie od zvyšku discipl.sankcie /41/1,2,3,4

U099 Jozef Kocúr/1303157/ Melčice-Lieskové U-19 1 s.s.P od 15.10.2020 do 31.12.2020

Oznam

U100 TJ Cementár Horné Srnie-RP 10€, pokuta 30€, Peter Štefánek /1013319/ /T/ pozastavenie všetkých funkcií,zákaz vstupu do priestorov umožňujúcich styk s DO

na 3 Mesiace N od 15.10.2020 s prerušením od 17.10.2020 do 2.4.2021, DP 16/2,7 34/5,7 36/1a,d 2b,h,i 3 38/4 49/1e,2e 71/1,3d,e,5 78/1

U101 Závažan Kálnica- RP 10€, pokuta na návrh ŠTK 50€, SP 82/b,11/2,RS 7/c,7.1/c 21/l

U102 MŠK Lúka 8 NM - RP 10€, pokuta na návrh ŠTK 50€, SP 82/b,11/2 RS 7/c, 7/1/c 21/l

U103 Bradlan Košariská 8 SE-MY - RP 10€, pokuta na návrh ŠTK 70€, SP 11, 81/1a 82/1f,52/n RS 21/n

U104 FK Horná Súča 4 LMŽ - RP 10€, pokuta 30€, DP/12/1 64/1,4

U105 Melčice Lieskové U-09  - RP 10€, pokuta 30€, DP /12/1,64/1,4

U106 TJ Družstevník Mníchova Lehota, pokuta na návrh ŠTK 972€ + 10€ RP pre nesplnenie povinnosti vyplývajúcej z RS (RS čl. 10/i, 9/b, 21/i).

DK oznamuje všetkým účastníkom majstrovských súťaží ObFZ Trenčín, že z dôvodu prerušenia majstrovských súťaží na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia účinného od 15.10.2020 sa všetky disciplinárne sankcie prerušujú až do uvoľnenia týchto opatrení (DP č. 17/8, 34/7).

Upozornenie:

DK ObFZ Trenčín upozorňuje futbalové kluby, že všetky podania na Disciplinárnu komisiu je potrebné podávať najneskôr v deň zasadania komisie - spravidla vo štvrtok do 12,00hod.

Podania na komisiu je potrebné podávať elektronicky cez ISSF. Podania mimo ISSF nebudú komisiou prerokované.

Najbližšie zasadanie DK ObFZ Trenčín sa uskutoční podľa potreby a možností.

Proti rozhodnutiam DK ObFZ Trenčín uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 7 kalendárnych dní od dňa oznámenia rozhodnutia komisie(čl.84, odst.1). Odvolanie musí spĺňať náležitosti podľa Disciplinárneho poriadku čl.83.

Jaroslav Hromník predseda DK ObFZ Trenčín

Súvisiace články