Ekonomická komisia
Tajomníci
Rozhodnutia
PD-EK-2018/2019-0165Náhrady za neodohranie MFS mužov
PD-EK-2018/2019-0164Manipulačný poplatok
PD-EK-2018/2019-0163Manipulačný poplatok
PD-EK-2018/2019-0162Manipulačný poplatok
PD-EK-2018/2019-0161Manipulačný poplatok
PD-EK-2018/2019-0160Manipulačný poplatok
PD-EK-2018/2019-0159Manipulačný poplatok
PD-EK-2018/2019-0158Manipulačný poplatok
PD-EK-2018/2019-0157Manipulačný poplatok
PD-EK-2018/2019-0156Manipulačný poplatok
PD-EK-2018/2019-0155Manipulačný poplatok
PD-EK-2018/2019-0154Manipulačný poplatok
PD-EK-2018/2019-0153Manipulačný poplatok
PD-EK-2018/2019-0152Manipulačný poplatok
PD-EK-2018/2019-0151Manipulačný poplatok
PD-EK-2018/2019-0150Manipulačný poplatok
PD-EK-2018/2019-0149Manipulačný poplatok
PD-EK-2018/2019-0148Manipulačný poplatok
PD-EK-2018/2019-0147Manipulačný poplatok
PD-EK-2018/2019-0146Manipulačný poplatok
PD-EK-2018/2019-0145Manipulačný poplatok
PD-EK-2018/2019-0144Manipulačný poplatok
PD-EK-2018/2019-0143Manipulačný poplatok
PD-EK-2018/2019-0142Manipulačný poplatok
PD-EK-2018/2019-0141Manipulačný poplatok
PD-EK-2018/2019-0140Manipulačný poplatok
PD-EK-2018/2019-0139Manipulačný poplatok
PD-EK-2018/2019-0138Manipulačný poplatok
PD-EK-2018/2019-0137Manipulačný poplatok
PD-EK-2018/2019-0136Manipulačný poplatok
PD-EK-2018/2019-0135Manipulačný poplatok
PD-EK-2018/2019-0134Manipulačný poplatok
PD-EK-2018/2019-0133Manipulačný poplatok
PD-EK-2018/2019-0132Manipulačný poplatok
PD-EK-2018/2019-0131Manipulačný poplatok
PD-EK-2018/2019-0130Manipulačný poplatok
PD-EK-2018/2019-0129Manipulačný poplatok
PD-EK-2018/2019-0128Manipulačný poplatok
PD-EK-2018/2019-0127Manipulačný poplatok
PD-EK-2018/2019-0126Manipulačný poplatok
PD-EK-2018/2019-0125Manipulačný poplatok
PD-EK-2018/2019-0124Manipulačný poplatok
PD-EK-2018/2019-0123Manipulačný poplatok
PD-EK-2018/2019-0122Manipulačný poplatok
PD-EK-2018/2019-0121Manipulačný poplatok
PD-EK-2018/2019-0120Manipulačný poplatok
PD-EK-2018/2019-0119Manipulačný poplatok
PD-EK-2018/2019-0118Manipulačný poplatok
PD-EK-2018/2019-0117Manipulačný poplatok
PD-EK-2018/2019-0116Manipulačný poplatok