Výkonný výbor

Uznesenia VV ObFZ Dunajská Streda zo dňa 28.5.2024

29. máj 2024 o 08:58
Uznesenia VV 5-2024.pdf

UZNESENIA PRIJATÉ NA VV ObFZ DUNAJSKÁ STREDA 5/2024 (28.5.2024) v DS


U18/2024-5

VV ObFZ schválil program zasadnutia

T: splnené (za jednohlasne)

U19/2024-5

VV ObFZ vzal na vedomie plnenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia VV

U20/2024-5

VV ObFZ vzal na vedomie informácie predsedu ObFZ o futbalovom dianí na úrovni SFZ a ZsFZ

U21/2024-5

VV ObFZ  vzal na vedomie informáciu o príprave pracovnej porady s funkcionármi mládežníckych družstiev

U22/2024-5

VV ObFZ  schválil postup rozhodcu Dávida Hepnera do súťaží ZsFZ

T: splnené (za jednohlasne)

U23/2024-5

VV ObFZ  prerokoval Rozpis súťaží ObFZ Dunajská Streda pre súťažný ročník 2024/20025

U24/2024-5

VV ObFZ  schválil termín podania prihlášok a podmienky zaraďovania do súťaží ObFZ Dunajská Streda – do 24.6.2024 do 23.59 h

T:splnené (Za jednohlasne)                                                                                                      

U25/2024-5

VV ObFZ  schválil termíny letných aktivít funkcionárov – odovzdávanie ocenení a termíny seminárov R a DZ

T:splnené (za jednohlasne)                                                                                                       


Zapísal:

Ľudovít Szerencsés

sekretár ObFZ Dunajská Streda

Súvisiaci obsah