Informácie SFZ

Členské poplatky a poplatok za správu osobného konta v ISSF

1. júl 2024 o 10:32

Členské príspevky od členov občianskych združení, ktoré sú športovými organizáciami podľa zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov vrátane národných športových zväzov, vyberajú povinne všetky športové organizacie vrátane SFZ, ktoré sú alebo chcú byť prijímateľmi prostriedkov zo štátneho rozpočtu.

Z dôvodu efektívneho výberu a zníženia administratívnej náročnosti výberu členských príspevkov od členov SFZ umožnilo SFZ sprostredkovaný výber a úhradu členských príspevkov pomocou mesačnej zbernej fakturácie cez kluby, zväzy a iné športové organizácie ako riadnych alebo pridružených členov SFZ, v ktorých pôsobia individuálni členovia SFZ.

Členské poplatky hráčov generuje klubový manažér najneskôr pred prvým štartom hráča v sezóne. Hráč si môže však vygenerovať a uhradiť faktúru za členské aj sám priamo v ISSF.

K členským poplatkom pre hráčov, delegátov, pozorovateľov rozhodcov, rozhodcov a individuálnych členov sa generuje ešte Poplatok za správu osobného konta v ISSF vo výške 0,5€/mesiac.

Pre hráčov sa tento poplatok aktivuje prvým uzavretým Zápisom o stretnutí v danom mesiaci a v danej sezóne a generuje sa automaticky každý mesiac do mesačnej zbernej faktúry klubu do konca aktuálnej sezóny.

Pre delegátov, pozorovateľov rozhodcov, rozhodcov a individuálnych členov sa tento poplatok generuje v momente generovania členského, ku ktorej sa automaticky dopočíta aj počet mesiacov • poplatok za správu osobného konta do konca aktuálnej sezóny.

Upozornenie pre kluby:

Odporúčame si členské poplatky, ako aj celý poplatok za správu osobného konta v ISSF do konca sezóny, vyberať od osôb do klubu hneď pri aktivácii osoby v klube pre daný ročník, predítete tým zbytočným problémom počas sezóny.


Kompletné informácie nájdete na https://futbalsfz.sk/clenske-poplatky/

Súvisiaci obsah