Úradná správa ObFZ Dunajská Streda č. 29-2023/2024 zo dňa 4.4.2024

5. apr 2024 o 07:13
Úradná správa ObFZ DS č. 29- 2023-2024 zo dňa 4.4.2024 .pdf

Úradná správa ObFZ Dunajská Streda

 č. 29/2023-2024 zo dňa 4.4.2024

Sekretariát

1.   V súčasnosti ObFZ Dunajská Streda v spolupráci s rôznymi autormi pracuje na vydaní knihy o futbale v okrese Dunajská Streda od začiatku rokov 1920.

Do knihy hľadáme podklady, fotografie , logá, odznaky klubov z okresu Dunajská Streda

ObFZ Dunajská Streda týmto Vás žiada o poskytnutie nasledovných podkladov:

- tímové fotografie mužstva kategórie dospelých z rôznych dekád vrátane najstarších historických fotografií - ideálne z každej dekády 1 ks, aby bola pamiatka na viaceré generácie

- tímové fotografie z víťazných sezón Fotografie z víťazných sezón sa nepočítajú do kvóty uvedenej v predchádzajúcej odrážke, že 1 dekáda = 1 fotografia

- logo klubu v čo najlepšom možnom rozlíšení

- rok založenia klubu

- klubové farby

- historické názvy klubov

- rozmery ihriska

- celková kapacita areálu, z toho miest na sedenie

- technické vybavenie areálu, či majú napr. vedľajšie tréningové ihrisko a pod.

- možnosti parkovania

Podklady prosím zaslať na e-mailovú adresu zväzu obfzds@futbalsfz.sk . Termín priebežne do konca súťažného ročníka 2023/2024.

Bližšie informácie 0901 724 694 - sekretár ObFZ Dunajská Streda,

0911 650 783 Kristián Václav

 

2.   Sekretariát ObFZ Dunajská Streda upozorňuje futbalové kluby, že čerpanie príspevkov tzv. kreditov pre mládež podľa § 69 ods. 4 písm. a) a písm. b) Zákona č. 440/2015 Z. z. o športe je možné od dňa 01.04.2024

 

3.   Kukkonia Liga, ktorá bola spustená spoločne s Oblastným futbalovým zväzom a akadémiou MOL 8. mája 2024 po tretíkrát usporiada Kukkonia League Sports Day (Športový deň) v Akadémii MOL pre všetky tímy vekovej kategórie U9, U11, U13 hrajúce Kukkonia ligu. Účasť na športovom dni je bezplatná, uzávierka prihlášok je 15. apríla 2024.

Prihlášky pošlite na e-mailovú adresu kukkonialiga@kukkonia.sk.

Informácie o podujatí nájdete na futbalovej stránke Oblastného futbalového zväzu

a bude k dispozícii aj na webovej stránke kukkonia.sk po uzavretí prihlášok.   

Po uzávierke prihlášok informácie pošleme aj e-mailom klubom.

Cieľom Kukkonia ligy je naďalej pomáhať miestnym športovým klubom propagovať futbal a byť prístupný všetkým aby mohli hrať túto nádhernú hru s radosťou.

 

Sekretár ObFZ Dunajská Streda

Ľudovít Szerencsés

 

Športovo-technická komisia

OZNAMY:

1.   Do ISSF bola nasadená funkcionalita evidencie "ostaršení" hráčov. Jedná sa o proces od zadania cez Elektronickú podateľňu, schválenie Hráčom až po schválenie Tajomníkom komisie. Kontroluje sa termín zápasu voči platnosti ostaršenia.

Kompletné informácie ako aj popis stavov žiadosti nájdete na https://futbalsfz.sk/ostarsenie-hraca-v-issf/

2.   Kukkonia Liga, ktorá bola spustená spoločne s Oblastným futbalovým zväzom a akadémiou MOL 8. mája 2024 po tretíkrát usporiada Kukkonia League Sports Day (Športový deň) na Akadémii MOL pre všetky tímy vekovej kategórie U9, U11, U13 hrajúce Kukkonia ligu. Účasť na športovom dni je bezplatná, uzávierka prihlášok je 15. apríla 2024.

Prihlášky pošlite na e-mailovú adresu kukkonialiga@kukkonia.sk.

IV. LIGA U15 OBFZ DS:

3.   ŠTK ObFZ Dunajská Streda nariaďuje odohrať stretnutie 27. kola SC Čenkovce - TJ Družstevník Dolný Štál dňa 25. mája 2024 (sobota) o 12:00 na ihrisku SC Čenkovce (DS-STK-2023/2024-0135)

Prípravky U9 Kukkonia liga:

4.   ŠTK ObFZ Dunajská Streda nariaďuje odohrať nadstavbovú časť skupiny NC nasledovne:

Skupina NC

-         06. apríl 2024        -       FC Štvrtok na Ostrove

-         20. apríl 2024       -       TJ Družstevník Baloň

-         04. máj 2024        -       ARC Sport

-         18. máj 2024        -       ŠK 1923 Gabčíkovo

(DS-STK-2023/2024-0136)

Najbližšie zasadnutie ŠTK ObFZ Dunajská Streda sa uskutoční 11.4.2024.

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ Dunajská Streda uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 15 dní od uverejnenia Úradnej správy.

 

Predseda ŠTK ObFZ Dunajská Streda

Richard Földes


Disciplinárna komisia

Pozastavenie výkonu športu (71/1, 71/3abd, 9/1,2,3,4, 17/1,3,4,8, 34/7, 37/3 DP) od 04.04.2024:

U231 Vass Krisztián (1079306) OFC Sap 1986 - 1 s.s. N podľa 37/3, RP 10,- €

U232 Rajkovics József (1289715) TJ Družstevník Okoč-Sokolec - 1 s.s. N podľa 37/3, RP 10,- €

U233 Jávorka Ákos (1292403) TJ Družstevník Dolný Štál - 3 týždne N podľa 49/1b,2b, RP 10,- €

U234 Kovács Gábor (1331644) FK Trnávka – 2 s.s. N podľa 49/1a,2a, RP 10,- €

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/5a DP, od 04.04.2024:

U235 Nagy Attila (1169624) OFC Sap 1986, RP 10,- €

U236 Csánó Norbert (1289379) FK Holice, RP 10,- €

U237 Németh János (1297576) FC Čilizská Radvaň, RP 10,- €

U238 Molnár Róbert (1221794) TJ Palas Jahodná, RP 10,- €

U239 Kevický Peter (1297138) ŠK FC Vydrany, RP 10,- €

U240 Kovács Dávid (1220837) TJ Družstevník Ižop, RP 10,- €

Oznamy:

U241 TJ Družstevník Topoľníky - DK žiada klub ako aj HU stretnutia Tivadar Baranovics (1027958) o zaslanie podrobného písomného stanoviska k neustálym hrubým urážkam divákov voči R počas II. polčasu stretnutia SŽ U15 TJ Družstevník Topoľníky - TJ Lehnice, a to do 10.04.2024.

Žiadost o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (čl. 41/1,2,3,4 DP) sa podáva cez ISSF systém vždy do stredy príslušného týždňa.

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční dňa 11.04.2024.

Tomáš Máhr

predseda DK ObFZ Dunajská Streda


Komisia rozhodcov

OSPRAVEDLNENIA:

D. Szabó 6.-7.4.2024

OZNAM:

KR žiada všetkých R a DZ aby podľa možnosti nečerpali voľno v dňoch 1. a 8. mája 2024, nakoľko v uvedených termínoch sa hrá ligová súťaž a Kukkonia športový deň !

KR oznamuje, že v aprílovom výplatnom termíne z odmien R a DZ budú odrátané finančné prostriedky za zimný preškolovací seminár v sume 25,- €

Z dôvodu zmeny prihlasovania do ISSF uvádzame registračné čísla rozhodcov (uviesť do kolonky Prihlasovacie meno):

 Szilárd Barczi 1224925 , Viktor Bíró 1296692, Norbert Bors 1169803, Viktor Brunczlík 1294878, František Csicsay 1158767, Zoltán Csörgő 1314964, Tibor Czucz 1032539, Tomáš Dohorák 1211447, Dávid Hepner 1220281, Tamáš Illéš 1143996, Tomáš Katona 1352864, Attila Klempa 1085259, Miroslav Köver 1020206, Stanislav Makovický 1332934, Michal Méhes 1338282, Péter Nagy 1326277, Péter Németh 1246934, Szilárd Sóki 1326270, Ottó Szabó 1221950, Dávid Szabó 1256581, Tamás Szalánczi 1126739, Zoltán Tászli 1185898, Tomáš Ürögi 1122126, Gabriel Világi 1065507, Zsolt Virág 1087305, Ádám Zirig 1355172, Csaba Zsigray 1052311

KRúDZ:

Z dôvodu zmeny prihlasovania do ISSF uvádzame registračné čísla delegátov (uviesť do kolonky Prihlasovacie meno): Pavol Ábrahám, Štefan Bazsó 1035770, Arpád Benovič 1016137, Csaba Csiffári 1152260, Vojtech Fekete 1314856, Leonard Flaška 1043772, Richard Földes 1233422, Tomáš Gaál 1061296, Ladislav Hancko 1063879, Ľudovít Horváth 1014769, Tomáš Máhr 1072749, Štefan Simon 1024915, Ľudovít Szerencsés 1030203

 

Predseda KR

Vojtech FEKETE

 

TMK/KM

1.  PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti Tréneri / Školenia.

Od 1.7.2022 je formou online školenia možné absolvovať školenie „SFZ Grassroots Leader  Tréner detí“. Absolvent získa oprávnenie na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy a vedení hráčov (5 – 11 ročných) v súťažiach prípraviek riadených ObFZ / RFZ a v školských projektoch SFZ.

UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Pre splnenie podmienok "Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Kontinuálne vzdelávanie.

Od 1.8.2022, v rámci kontinuálneho vzdelávania trénerov, je možné online formou absolvovať seminár „SFZ Grassroots Leader – Tréner detí“. Seminár je uznaný pre trénerov nasledovne: UEFA C/15 hodín, UEFA B/10 hodín a UEFA A/5 hodín.

Od 20.12.2023 je možné vzhliadnuť záznam z Konferencie trénerov 2023. Po vzhliadnutí min. 4 hodín je možné uznať sledovaný rozsah kontinuálneho vzdelávania trénerom UEFA B / A / EYA / PRO licencie.

9.4.2024, Nitra – „Moderná príprava brankárov“ (pre trénerov SFZ GKC, UEFA GKB / GKA licencie, v rozsahu 3 hodín) – organizátor Danubia Football Institute. Prihlášky do 8.4.2024.

15.4.2024, Trenčín – „Next Level Coaching“ (pre trénerov UEFA A / PRO licencie, v rozsahu 4 hodín) – organizátor MKCoaching, PROagility.

8.5.2024, Poprad – „Pressingová obrana – ako rozvíjať potenciál mladého hráča“ (pre trénerov UEFA B / A / EYA licencie, v rozsahu 5 hodín) – organizátor ŠK Zemedar Poprad-Stráže. Prihlášky do 26.4.2024.

Tomáš Gaál  

Predseda TMK/KM ObFZ Dunajská Streda 

 

Súvisiaci obsah