Úradná správa ObFZ Dunajská Streda č. 28-2023/2024 zo dňa 28.3.2024