Úradná správa ObFZ Dunajská Streda č. 27-2023/2024 zo dňa 21.3.2024

22. mar 2024 o 09:14
Úradná správa ObFZ DS č. 27- 2023-2024 zo dňa 21.3.2024 .pdf

Úradná správa ObFZ Dunajská Streda

 č. 27/2023-2024 zo dňa 21.3.2024

Sekretariát

V súčasnosti ObFZ Dunajská Streda v spolupráci s rôznymi autormi pracuje na vydaní knihy o futbale v okrese Dunajská Streda od začiatku rokov 1920.

Do knihy hľadáme podklady, fotografie , logá, odznaky klubov z okresu Dunajská Streda

ObFZ Dunajská Streda týmto Vás žiada o poskytnutie nasledovných podkladov:

- tímové fotografie mužstva kategórie dospelých z rôznych dekád vrátane najstarších historických fotografií - ideálne z každej dekády 1 ks, aby bola pamiatka na viaceré generácie

- tímové fotografie z víťazných sezón Fotografie z víťazných sezón sa nepočítajú do kvóty uvedenej v predchádzajúcej odrážke, že 1 dekáda = 1 fotografia

- logo klubu v čo najlepšom možnom rozlíšení

- rok založenia klubu

- klubové farby

- historické názvy klubov

- rozmery ihriska

- celková kapacita areálu, z toho miest na sedenie

- technické vybavenie areálu, či majú napr. vedľajšie tréningové ihrisko a pod.

- možnosti parkovania

Podklady prosím zaslať na e-mailovú adresu zväzu obfzds@futbalsfz.sk . Termín priebežne do konca súťažného ročníka 2023/2024.

Bližšie informácie 0901 724 694 - sekretár ObFZ Dunajská Streda,

0911 650 783 Kristián Václav

 

Sekretár ObFZ Dunajská Streda

Ľudovít Szerencsés

 

Športovo-technická komisia

OZNAMY:

1.   Do ISSF bola nasadená funkcionalita evidencie "ostaršení" hráčov. Jedná sa o proces od zadania cez Elektronickú podateľňu, schválenie Hráčom až po schválenie Tajomníkom komisie. Kontroluje sa termín zápasu voči platnosti ostaršenia.

Kompletné informácie ako aj popis stavov žiadosti nájdete na https://futbalsfz.sk/ostarsenie-hraca-v-issf/

VII. LIGA OBFZ DS / AG SPORT LIGA:

2.   ŠTK ObFZ Dunajská Streda nariaďuje odohrať stretnutie 19. kola TJ Družstevník Vrakúň – OFC Kráľovičove Kračany dňa 29. marca 2024 (piatok) o 15:30 na ihrisku TJ Družstevník Vrakúň (DS-STK-2023/2024-0127)

3.   ŠTK ObFZ Dunajská Streda nariaďuje odohrať stretnutie 18. kola Malodvornícky FK Malé Dvorníky - Futbalový klub Holice dňa 23. marca 2024 (sobota) o 14:00 na ihrisku Malodvornícky FK Malé Dvorníky (DS-STK-2023/2024-0129)

IV. LIGA U15 OBFZ DS:

4.   ŠTK ObFZ Dunajská Streda nariaďuje odohrať stretnutie 18. kola TJ Lehnice - OFC SAP 1986 dňa 02. apríla 2024 (utorok) o 16:30 na ihrisku TJ Lehnice (DS-STK-2023/2024-0126)

5.   ŠTK ObFZ Dunajská Streda nariaďuje odohrať stretnutie 19.kola OFK Rapid Ohrady - TJ Družstevník Vrakúň dňa 27. marca 2024 (streda) o 16:00 na ihrisku OFK Rapid Ohrady (DS-STK-2023/2024-0128)

IV. LIGA U13 Kukkonia liga:

6.   ŠTK ObFZ Dunajská Streda nariaďuje odohrať stretnutie 19. kola Telovýchovná jednota Družstevník Topoľníky – FC Okoličná na Ostrove dňa 28. marca 2024 (štvrtok) o 17:00 na ihrisku Telovýchovná jednota Družstevník Topoľníky (DS-STK-2023/2024-0125)

Prípravka U11 Kukkonia liga:

7.   ŠTK ObFZ Dunajská Streda nariaďuje odohrať jarné turnaje nasledovne:

Skupina NA

-         13. apríl 2024   -       TJ PALAS Jahodná

-         27. apríl 2024   -       TJ Lehnice

-         11. máj 2024   -       Futbalový klub Holice

-         25. máj 2024   -       TJ Kostolné Kračany

-         08. jún 2024    -       TJ Družstevník Vrakúň A

Skupina NB

-         13. apríl 2024   -       TJ Družstevník Baloň

-         27. apríl 2024   -       TJ Mliečno/Tejfalusi Torna Egylet

-         11. máj 2024   -       Telovýchovná jednota Družstevník Topoľníky

-         25. máj 2024   -       Malodvornícky FK Malé Dvorníky

-         08. jún 2024    -       TJ Družstevník Okoč - Sokolec

Skupina NC

-         13. apríl 2024   -       FC Štvrtok na Ostrove

-         27. apríl 2024   -       ŠK 1923 Gabčíkovo

-         11. máj 2024   -       OFK Rapid Ohrady

-         25. máj 2024   -       FK Veľká Paka

-         08. jún 2024    -       TJ Družstevník Mierovo

Skupina ND

-         13. apríl 2024   -       TJ Dynamo Blatná na Ostrove

-         27. apríl 2024   -       SC Čenkovce

-         11. máj 2024   -       TJ Družstevník Vrakúň B

-         25. máj 2024   -       DSC Orechová Potôň

-         08. jún 2024    -       FK Zlaté Klasy

Prípravka U9 Kukkonia liga:

8.  ŠTK ObFZ Dunajská Streda nariaďuje odohrať jarné turnaje nasledovne:

Skupina NA

-         06. apríl 2024   -       Futbalový Klub Holice

-         20. apríl 2024   -       DSC Orechová Potôň

-         04. máj 2024   -       TJ Lehnice

-         18. máj 2024   -       TJ Družstevník Okoč - Sokolec

-         01. jún 2024    -       Malodvornícky FK Malé Dvorníky A

Skupina NB

-         06. apríl 2024   -       OFK Trhová Hradská

-         20. apríl 2024   -       OFC Královičové Kračany

-         04. máj 2024   -       Malodvornícky FK Malé Dvorníky B

-         18. máj 2024   -       PSE Horná Potôň

-         01. jún 2024    -       TJ PALAS Jahodná

Skupina NC

-         06. apríl 2024   -       ŠK 1923 Gabčíkovo

-         20. apríl 2024   -       FC Štvrtok na Ostrove

-         04. máj 2024   -       ARC Sport

-         18. máj 2024   -       TJ Družstevník Baloň

Skupina ND

-         06. apríl 2024   -       SC Čenkovce

-         20. apríl 2024   -       TJ Mliečno/Tejfalusi TE

-         04. máj 2024   -       TJ ŠM Janíky A

-         18. máj 2024   -       TJ ŠM Janíky B

Najbližšie zasadnutie ŠTK ObFZ Dunajská Streda sa uskutoční 28.3.2024.

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ Dunajská Streda uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 15 dní od uverejnenia Úradnej správy.

 

Predseda ŠTK ObFZ Dunajská Streda

Richard Földes


Disciplinárna komisia

Pozastavenie výkonu športu (71/1,3abd, 9/1,2,3,4, 17/1,3,4,8, 34/7, 37/3 DP) od 21.03.2024:

U206 Szalay Levente (1297081) FK Baka 1 s.s. N podľa 37/3, RP 10,- €

U207 Sidó Sándor Béla (1289732) TJ Družstevník Michal na Ostrove 1 s.s. N podľa 37/3, RP 10,- €

U208 Szegi Krisztián (1317833) SC Veľké Dvorníky 1 s.s. N podľa 37/3, RP 10,-  

Pozastavenie výkonu funkcie (71/1,3abd, 9/1,2,3,4, 34/7): 

U209 Csölle Norbert (1053021) Tréner FC Čilizská Radvaň 2 týždne N, podľa

48/1c,2b, RP 10,- €

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športu za 5 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie (čl. 37/5a DP) od 21.03.2024:

U210 Valocsai Peter (1156831) FK Baka, RP 10,- €

U211 Gaál Tamás (1202432) FC Čilizská Radvaň, RP 10,- €

U212 Világi András (1212008) FK Holice, RP 10,- €

U213 Mátis Rudolf (1302032) TJ Družstevník Medvedov, RP 10,- €

U214 Szabó Árpád (1214904) ŠK Trstená na Ostrove, RP 10,- €

U215 Bartalos Félix (1296662) ŠK Čakany, RP 10,- €

Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (čl. 41/1,2,3,4):

U216 Tászli Zoltán (1185898) TJ Palas Jahodná (U163) 1 týždeň od 21.03.2024 do 20.06.2024. RP 10,- €

Oznamy:

U217 ŠK Čakany - DK žiada klub zaslať podrobné stanovisko k HNS členov US voči R počas stretnutia ŠK Čakany - SC Veľké Dvorníky, a to do 27.03.2024 (71/6 DP)

U218 Telovýchovná Jednota Ňárad - Csiliznyáradi SE - DK žiada zaslať podrobné stanovisko k HNS VM mužstva (Csicsay Kornél 1082219) voči DO po stretnutí DSC Orechová Potôň B – Telovýchovná Jednota Ňárad - Csiliznyáradi SE do 27.03.2024 (71/6 DP). DK zároveň ochranným opatrením zakazuje menovanému výkon funkcie ako aj vstup do priestorov umožňujúce styk s DO podľa 43/1,2ah DP, od 21.03.2024.

Pokuty:

U219 FC Nový Život – pokuta 150,.- €, 1x úradný dohľad, divák Frano Marián zákaz vstupu na všetky štadióny počas súťažných stretnutí FC Nový Život na 8 mesiacov N, podľa 71/1,3abd, 9/1c,2d, 20/1,2,3, 58/1a,3 DP od 21.03.2024.

U220 OFC Kráľovičové Kračany – pokuta 150,- €, 1x úradný dohľad, podľa 71/1,3abd, 9/1c,12/1, 57/1ac DP. 

Žiadost o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (čl. 41/1,2,3,4 DP) sa podáva cez ISSF systém vždy do stredy príslušného týždňa.

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční dňa 28.03.2024.

Tomáš Máhr

predseda DK ObFZ Dunajská Streda


Komisia rozhodcov

OSPRAVEDLNENIA:

Z. Csörgő od 19.3.2024 do odvolania (PN)

Cs. Zsigray od 10.3.2024 do odvolania

T. Illés od 19.3.2024 do odvolania (PN)

POCHVAĽA:

KR obdržal pochvalu na DO od FK Veľká Paka za zápas 17. kola VII. Ligy ObFZDS/AG Sport Liga FC Čilizská Radvaň – FK Veľká Paka

 

Predseda KR

Vojtech FEKETE

 

TMK/KM

1.  PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti Tréneri / Školenia.

Od 1.7.2022 je formou online školenia možné absolvovať školenie „SFZ Grassroots Leader  Tréner detí“. Absolvent získa oprávnenie na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy a vedení hráčov (5 – 11 ročných) v súťažiach prípraviek riadených ObFZ / RFZ a v školských projektoch SFZ.

UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Pre splnenie podmienok "Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Kontinuálne vzdelávanie.

Od 1.8.2022, v rámci kontinuálneho vzdelávania trénerov, je možné online formou absolvovať seminár „SFZ Grassroots Leader  Tréner detí“. Seminár je uznaný pre trénerov nasledovne: UEFA C/15 hodín, UEFA B/10 hodín a UEFA A/5 hodín.

Tomáš Gaál  

Predseda TMK/KM ObFZ Dunajská Streda 

 

Súvisiaci obsah