Úradná správa ObFZ Dunajská Streda č. 26-2023/2024 zo dňa 14.3.2024

15. mar 2024 o 08:44
Úradná správa ObFZ DS č. 26- 2023-2024 zo dňa 14.3.2024 .pdf


Úradná správa ObFZ Dunajská Streda

 č. 26/2023-2024 zo dňa 14.3.2024


Sekretariát

V súčasnosti ObFZ Dunajská Streda v spolupráci s rôznymi autormi pracuje na vydaní knihy o futbale v okrese Dunajská Streda od začiatku rokov 1920.

Do knihy hľadáme podklady, fotografie , logá, odznaky klubov z okresu Dunajská Streda

ObFZ Dunajská Streda týmto Vás žiada o poskytnutie nasledovných podkladov:

- tímové fotografie mužstva kategórie dospelých z rôznych dekád vrátane najstarších historických fotografií - ideálne z každej dekády 1 ks, aby bola pamiatka na viaceré generácie

- tímové fotografie z víťazných sezón Fotografie z víťazných sezón sa nepočítajú do kvóty uvedenej v predchádzajúcej odrážke, že 1 dekáda = 1 fotografia

- logo klubu v čo najlepšom možnom rozlíšení

- rok založenia klubu

- klubové farby

- historické názvy klubov

- rozmery ihriska

- celková kapacita areálu, z toho miest na sedenie

- technické vybavenie areálu, či majú napr. vedľajšie tréningové ihrisko a pod.

- možnosti parkovania

Podklady prosím zaslať na e-mailovú adresu zväzu obfzds@futbalsfz.sk . Termín priebežne do konca súťažného ročníka 2023/2024.

Bližšie informácie 0901 724 694 - sekretár ObFZ Dunajská Streda,

0911 650 783 Kristián Václav

 

Sekretár ObFZ Dunajská Streda

Ľudovít Szerencsés

 

Športovo-technická komisia

OZNAMY:

1.   Do ISSF bola nasadená funkcionalita evidencie "ostaršení" hráčov. Jedná sa o proces od zadania cez Elektronickú podateľňu, schválenie Hráčom až po schválenie Tajomníkom komisie. Kontroluje sa termín zápasu voči platnosti ostaršenia.

Kompletné informácie ako aj popis stavov žiadosti nájdete na https://futbalsfz.sk/ostarsenie-hraca-v-issf/

VIII. LIGA OBFZ DS / ONLINESTAVBA LIGA:

2.  ŠTK ObFZ Dunajská Streda upozorňuje TJ Mliečno/Tejfalusi TE na dodržanie čl.B, ods.9, RS ObFZ Dunajská Streda.

(„. V zápise o stretnutí obe kluby sú povinné uviesť vedúceho družstva, trénera a zdravotníka. Funkciu zdravotníka vykonáva lekár, masér a fyzioterapeut“)(DS-STK-2023/2024-0124)

IV. LIGA U15 OBFZ DS:

3.   ŠTK ObFZ Dunajská Streda nariaďuje odohrať stretnutie 16. kola TJ Lehnice - OFK Rapid Ohrady dňa 18. marca 2024 (pondelok) o 16:30 na ihrisku TJ Lehnice. (DS-STK-2023/2024-0120)

4.   ŠTK ObFZ Dunajská Streda nariaďuje odohrať stretnutie 19. kola FC Nový Život - TJ Družstevník Dolná Štál dňa 27. marca 2024 (streda) o 16:30 na ihrisku FC Nový Život (DS-STK-2023/2024-0123)

IV. LIGA U13 Kukkonia liga:

5.   ŠTK ObFZ Dunajská Streda nariaďuje odohrať stretnutie 17. kola OFC SAP 1986 – FC Okoličná na Ostrove dňa 17. marca 2024 (nedeľa) o 10:00 na ihrisku OFC SAP 1986 (DS-STK-2023/2024-0121)

6.   ŠTK ObFZ Dunajská Streda nariaďuje odohrať stretnutie 17. kola NAFC Veľké Blahovo – TJ Družstevník Vrakúň dňa 20. marca 2024 (streda) o 16:00 na ihrisku NAFC Veľké Blahovo (DS-STK-2023/2024-0122)

Prípravka U11 Kukkonia liga:

7.   ŠTK ObFZ Dunajská Streda nariaďuje odohrať jarné turnaje nasledovne:

Skupina NA

-         13. apríl 2024   -       TJ PALAS Jahodná

-         27. apríl 2024   -       TJ Lehnice

-         11. máj 2024   -       Futbalový klub Holice

-         25. máj 2024   -       TJ Kostolné Kračany

-         08. jún 2024    -       TJ Družstevník Vrakúň A

Skupina NB

-         13. apríl 2024   -       TJ Družstevník Baloň

-         27. apríl 2024   -       TJ Mliečno/Tejfalusi Torna Egylet

-         11. máj 2024   -       Telovýchovná jednota Družstevník Topoľníky

-         25. máj 2024   -       Malodvornícky FK Malé Dvorníky

-         08. jún 2024    -       TJ Družstevník Okoč - Sokolec

Skupina NC

-         13. apríl 2024   -       FC Štvrtok na Ostrove

-         27. apríl 2024   -       ŠK 1923 Gabčíkovo

-         11. máj 2024   -       OFK Rapid Ohrady

-         25. máj 2024   -       FK Veľká Paka

-         08. jún 2024    -       TJ Družstevník Mierovo

Skupina ND

-         13. apríl 2024   -       TJ Dynamo Blatná na Ostrove

-         27. apríl 2024   -       SC Čenkovce

-         11. máj 2024   -       TJ Družstevník Vrakúň B

-         25. máj 2024   -       DSC Orechová Potôň

-         08. jún 2024    -       FK Zlaté Klasy

Najbližšie zasadnutie ŠTK ObFZ Dunajská Streda sa uskutoční 21.3.2024.

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ Dunajská Streda uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 15 dní od uverejnenia Úradnej správy.

 

Predseda ŠTK ObFZ Dunajská Streda

Richard Földes


Disciplinárna komisia

Pozastavenie výkonu športu (71/1, 71/3abdg, 9/1,2,3,4, 17/1,3,4,8, 34/7, 37/3 DP) od 14.03.2024:

U191 Fonód Dominik (1248941) FC Čiliz. Radvaň 1 s.s. N podľa 37/3, RP 10,- €

U192 Hegedűs Balázs (1298463) FK Baka 1 s.s. N podľa 37/3, RP 10,- €

U193 Horváth Juraj (1041469) Družstevník Ižop 1 s.s. N podľa 37/3, RP 10,- €

U194 Végh Attila Mário (1329991) Družstevník Ižop1 s.s. N podľa 37/3, RP 10,- €

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/5a DP, od 14.03.2024:

U195 Csölle Roland (1249543) OFK Trhová Hradská, RP 10,- €

U196 Barczi Bálint (1287578) OFC Sap 1986, RP 10,- €

U197 Zsoldos František (1413185) MFK Malé Dvorníky, RP 10,- €

U198 Pudmericky Patrik (1331038) FK Blahová,Bellová Ves, RP 10,- €

U199 Elek Zoltán (1143817) ŠK FC Vydrany, RP 10,- €

U200 Mészáros Luis Mário (1143817) 1.FC Roma Zlaté Klasy U15, RP 10,- €

Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (čl. 41/1,2,3,4) od 14.03.2024:

U201 Sipos Radoslav (1297086) ŠK Čakany (U153) – zamietnuté.

U202 Buchel Ivan (1204469) FK Veľká Paka (U162) – 1 s.s. P do 13.06.2024, RP 10,- €

Oznamy: 

U203 OFC Kráľovičové Kračany - DK žiada zaslať podrobné stanovisko k umožneniu vniknutia diváka na HP počas stretnutia OFC Kráľovičové Kračany – FC Nový Život, ako aj uviesť meno diváka, ďalej žiadame poslať videonahrávku zo stretnutia na DK, všetko do 20.03.2024 (71/6 DP)

U204 FC Nový Život - DK žiada zaslať podrobné stanovisko k vniknutiu diváka na HP počas stretnutia OFC Kráľovičové Kračany – FC Nový Život, a to do 20.03.2024 (71/6 DP)

U205 TJ Palas Jahodná - DK berie na vedomie správu z úradného dohľadu na stretnutí TJ Palas Jahodná – OFK Rapid Ohrady, bez pripomienok.

Žiadost o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (čl. 41/1,2,3,4 DP) sa podáva cez ISSF systém vždy do stredy príslušného týždňa.

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční dňa 21.03.2024.

Tomáš Máhr

predseda DK ObFZ Dunajská Streda


Komisia rozhodcov

OZNAM:

KR oznamuje, že zimný preškolovací seminár dňa 8.3.2024 úspešne absolvovali Sz. Barczi, N. Bors, A. Klempa, M. Köver, T. Ürögi, G. Világi, T. Czucz, T. Szalánczi, Zs. Virág, T. Dohorák, Z. Csörgő, Cs. Zsigray, D. Szabó, D. Hepner, A. Zirig, Sz. Sóki, F. Csicsay, T. Illés, S. Makovický, Zs. Haver, M. Méhes, O. Szabó, P. Nagy, V. Bíró, P. Németh, V. Brunczlík, L. Szőke a E. Kozmová.

Seminára R sa nezúčastnili nováčikovia T. Katona a Z. Tászli

R L. Szőke a E. Kozmová prerušili svoju aktívnú rozhodcovskú činnosť zo zdravotných a pracovných dôvodov na jarnú časť sezóny.

OSPRAVEDLNENIA:

T. Dohorák – 16.-17.3. a 30.-31.3.2024

Cs. Zsigray od 10.3.2024 do odvolania 

KRuDZ:

KRuDZ oznamuje, že zimný preškolovací seminár ObFZ Dunajská Streda úspešne absolvovali Š: Bazsó, Cs. Csiffári, V. Fekete, L. Flaska, L. Horváth, a Š. Simon.

Zimný preškolovací seminár ZsFZ absolvovali: A. Benovič, P. Ábrahám, R.  Földes, T. Gaál, L. Hancko, T. Máhr, Ľ. Szerencsés 

Berie na vedomie PN Ľ. Horvátha od 13.3.2024 až do odvolania

 

Predseda KR

Vojtech FEKETE

 

TMK/KM

1.  PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti Tréneri / Školenia.

Od 1.7.2022 je formou online školenia možné absolvovať školenie „SFZ Grassroots Leader  Tréner detí“. Absolvent získa oprávnenie na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy a vedení hráčov (5 – 11 ročných) v súťažiach prípraviek riadených ObFZ / RFZ a v školských projektoch SFZ.

UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Pre splnenie podmienok "Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Kontinuálne vzdelávanie.

Od 1.8.2022, v rámci kontinuálneho vzdelávania trénerov, je možné online formou absolvovať seminár „SFZ Grassroots Leader  Tréner detí“. Seminár je uznaný pre trénerov nasledovne: UEFA C/15 hodín, UEFA B/10 hodín a UEFA A/5 hodín.

 

Tomáš Gaál  

Predseda TMK/KM ObFZ Dunajská Streda 

 

Súvisiaci obsah