Úradná správa ObFZ Dunajská Streda č. 21-2023/2024 zo dňa 12.1.2024

12. jan 2024 o 10:49
Úradná správa ObFZ DS č. 21- 2023-2024 zo dňa 12.1.2024.pdf

Úradná správa ObFZ Dunajská Streda

 č. 21/2023-2024 zo dňa 12.1.2024


Športovo-technická komisia

OZNAMY:

ŠTK ObFZ Dunajská Streda vyzýva FK, aby výnimky na jarnú časť sezóny zaslali podaním cez elektronickú podateľňu v ISSF do 31. 01. 2024. ŠTK následne vykoná rozlosovanie jarnej časti na soboty a nedele.

Najbližšie zasadnutie ŠTK ObFZ Dunajská Streda sa uskutoční 1.2.2024.

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ Dunajská Streda uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 15 dní od uverejnenia Úradnej správy.

Predseda ŠTK ObFZ Dunajská Streda

Richard Földes

 

TMK/KM

1. PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti Tréneri / Školenia.

Od 1.7.2022 je formou online školenia možné absolvovať školenie „SFZ Grassroots Leader  Tréner detí“. Absolvent získa oprávnenie na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy a vedení hráčov (5 – 11 ročných) v súťažiach prípraviek riadených ObFZ / RFZ a v školských projektoch SFZ.

UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Pre splnenie podmienok "Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Kontinuálne vzdelávanie.

Od 1.8.2022, v rámci kontinuálneho vzdelávania trénerov, je možné online formou absolvovať seminár „SFZ Grassroots Leader  Tréner detí“. Seminár je uznaný pre trénerov nasledovne: UEFA C/15 hodín, UEFA B/10 hodín a UEFA A/5 hodín.

Tomáš Gaál  

Predseda TMK/KM ObFZ Dunajská Streda 

 

Súvisiaci obsah