Streda, 27. január, 2021Meniny má Bohuš
Uznesenia TMK ZsFZ

Uznesenie TMK ZsFZ 1/2016

Marian Pecho|Publikované 19. feb 2016 o 00:00

Uznesenie TMK ZsFZ 1/2016 vo formáte *.pdf na stiahnutie

U Z N E S E N I E 1 – 2016

AKCIA: ZASADNUTIE UŽŠEJ TMK ZSFZ

Dátum: 08. 01. 2015 od 10:00 hod. v Nitre

1) Berie na vedomie
a) kontrolu plnenia uznesení a úloh z 12 – 2015
b) správu k zberu dotazníkov k 11tke roka – jeseň 2014 z III. ligy (ZsFZ)
c) záverečné skúšky školenia „UEFA B“ dňa 24.1.2015 od 9:00 hod
d) prípravu školenia „UEFA B“ s predpokladom zahájenia v 2Q/2015 – pokyn pre
jednotlivé TMK ObFZ na podávanie prihlášok trénerov na školenie
e) prípravu plesu ZsFZ – účasť zástupcov TMK – Ing. Kozolka

2) Schvaľuje
a) správu o plnení uznesení TMK ZsFZ pre VV ZsFZ
b) plán činnosti TMK ZsFZ na rok 2015 – na pripomienkovanie členom do 20. 02. 2015 (rozposlané 14. 12. 2015) – schvaľovanie na najbližšom zasadnutí TMK ZsFZ (rozšírenej)

Hlasovanie: ZA = všetci prítomní, PROTI = 0, ZDRŽAL SA = 0

Najbližšie zasadnutie „rozšírenej TMK ZsFZ“ sa uskutoční v pondelok dňa 23.februára 2015 o 13:00 hod.

Dátum: 08. 01. 2016
Zapísal: Ing. Tomáš Kozolka – sekretár TMK ZsFZ 
Schválil: Rudolf Hanák – predseda TMK ZsFZ

Súvisiace články

© Copyright 2021 | Športnet, s.r.o.