Streda, 27. január, 2021Meniny má Bohuš
Uznesenia TMK ZsFZ

Uznesenia TMK 5 - 2016

Marian Pecho|Publikované 30. máj 2016 o 00:00

Uznesenia zo zasadnutia užšej TMK ZsFZ zo dňa 30.5.2016

Uznesenia zo zasadnutia užšej TMK ZsFZ zo dňa 30.5.2016 vo formáte *.pdf na stiahnutie

 

UZNESENIE 5 – 2016

Akcia: Zasadnutie užšej TMK ZsFZ v Nitre

Dátum: 30. 05. 2016 od 10:00 hod.

 

 

1. Berie na vedomie

 1. Kontrolu plnenia uznesení a úloh z 04 – 2016.
 2. Správu o čerpaní rozpočtu TMK ZsFZ (1 – 4 mes.) – výdavky zasadnutia TMK ZsFZ (223,30 €), školenie – príjem (2 940,00 €) a výdavky (3 361,49 €).
 3. Správu o organizovaní kurzu UEFA B – praktické cvičenia, záverečné skúšky, zloženie skúšobných komisií, následné školenie 09/2016 – zverejniť na stránky ObFZ link z www.trenerportal.sk informácia o organizácií kurzu.
 4. Správu o ukončených a plánovaných kurzoch a seminárov UEFA C Grassroots v jednotlivých ObFZ v pôsobnosti ZsFZ – v letných mesiacoch pravdepodobne organizácia len v ObFZ Nitra.
 5. Správu o plánovaných zmenách v smerniciach o vzdelávaní – ukončenie prípravy na SFZ pravdepodobne 08/2016 – zakomponovanie viac prípravy mládeže do učebných osnov.
 6. Správu o akcií KM ZsFZ - správa na web
 7. Správu o reprezentácia SVK (amatéri) – výber ZsFZ – termíny, novinky

 

2. Ukladá

 1. Členovia TMK ZsFZ – garantovi vzdelávania nahlasovať organizáciu kurzov vzdelávania trénerov a odovzdávať na CD prezentácie z kurzov najneskôr po ukončení víkendového bloku / kurzu (úloha priebežná)
 2. Kontrolná komisia TMK ZsFZ – do konca súťažného ročníka následná kontrola klubov, ktoré nemali kvalifikovaného trénera pri predchádzajúcej kontrole.
 3. Predseda TMK ZsFZ, Pavol Junek – riešenie prezentácie činnosti TMK ZsFZ na novom webovom sídle ZsFZ prostredníctvom futbalnet.sk  (termín do najbližšieho zasadnutia TMK ZsFZ)

 

3. Doporučuje

 1. Riešiť SFZ a predsedom regionálnych zväzov vhodný termín na akciu Region´s CUP v dostatočnom predstihu

 

Hlasovanie: ZA = všetci prítomní, PROTI  = 0, ZDRŽAL SA = 0

 

Najbližšie zasadnutie „rozšírenej TMK ZsFZ“ sa uskutoční v pondelok dňa 20. júna 2016 o 10:00 hod v Nitre.

 

Dátum: 30. 05. 2016

 

Zapísal: Ing. Tomáš Kozolka – sekretár TMK ZsFZ

Schválil: Rudolf Hanák – predseda TMK ZsFZ  

Súvisiace články

© Copyright 2021 | Športnet, s.r.o.