30.08.2019, Ž - admin VsFZ

Výzva na predkladanie projektov 2019 - 2021

30.08.2019, Ž - admin VsFZ

Do 15. septembra máte možnosť predkladať projekty na SFZ


[doc]Výzva 2019 2021.pdf

Zámerom projektu je finančná podpora výstavby a rekonštrukcie futbalovej infraštruktúry vo futbalových kluboch so zameraním sa na futbalovú infraštruktúru, ktorú využívajú pre svoju tréningovú prípravu a zápasovú prax mládežnícke družstvá. 

Cieľom projektu je finančne podporiť vybrané projekty z celého Slovenska a tým zlepšiť úroveň infraštruktúry v amatérskych kluboch. Financovanie projektu prebieha formou refundácie už vynaložených výdavkov a formou úhrady ešte neuhradených faktúr priamo dodávateľovi. 

Výška alokovaných prostriedkov v rámci tohto projektu: 3.500.000,- EUR 

Obdobie realizácie projektu (ukončenia): 2019 - 2021 

[doc]Projekt podpory výstavby,.... 2019 2021.pdf
Prečítané: 456x