14.08.2020, Ž - admin VsFZ

Mimoriadny oznam ŠTK VsFZ

14.08.2020, Ž - admin VsFZ

Mimoriadna správa ŠTK VsFZ 

ŠTK VsFZ akceptuje rozhodnutia RUVZ Vranov a nariaďuje vyžrebované stretnutia IV. a V. ligy, ktoré sú uvedené ako domáci klub na území okresu Vranov, 

zabezpečiť odohrať bez divákov. Domáci klub s príslušnosťou k okresu Vranov je povinný toto rozhodnutie RUVZ Vranov dodržať.  

Delegáti uvedených stretnutí sú povinní tento stav popísať vo svojich správach. ŠTK v prípade záujmu o výmenu poradia stretnutí a na základe vzájomnej

 dohody potvrdenej v systéme ISSF je prístupná akceptovať do soboty do 12,00 hod..


ŠTK VsFZ žiada delegované osoby rozhodcov a delegátov, aby minimalizovali kontakt s hráčmi či funkcionármi v interiéri. 


Na základe rozhodnutia RUVZ Vranov ŠTK VsFZ ruší pôvodný termín a nariaďuje zmenu termínu stretnutia nasledovne:

- III.L 4.k Vranov – Humenné dňa 1.9.2020 o 16,00 hod. Opatrenie RUVZ.


Na základe rozhodnutia RUVZ Vranov ŠTK VsFZ nariaďuje odohrať stretnutia nasledovne : 

- JAKO V.L VD  2.k FK N.Žipov Čierne – Belá n/C dňa 16.8.2020 o 16,00 hod. v Belej n/C a 15.k Belá n/C – FK Žipov Čierne v Žipove/Čiernom. Obrátené poradie.


ŠTK ruší pôvodný termín a miesto a nariaďuje odohrať stretnutia III.L SMD nasledovne :

- III.L SMD 3.k Svidník – Vranov dňa 17.8.2020 o 10,00 a 12,15 hod.. Opatrenie RUVZ.Prečítané: 2446x