Odvolací orgán licenčného konania

Tajomníci
Milan Vojtek
SFZ-OOLK-2018/2019-0002

Rozhodnutie o podanom odvolaní
SFZ-OOLK-2018/2019-0001

Odvolací poplatok