Odvolací orgán licenčného konania

Tajomníci
Milan Vojtek
Komisia neprijala v sezóne 2013/2014 žiadne rozhodnutia.