Odvolací orgán licenčného konania

Tajomníci
Milan Vojtek
Komisia neprijala v sezóne 2014/2015 žiadne rozhodnutia.