Odvolací orgán licenčného konania

Tajomníci
Milan Vojtek
Komisia neprijala v sezóne 2015/2016 žiadne rozhodnutia.