Komora pre riešenie sporov

Členovia
Jaroslav Čollák
Marcel Dolobáč
Ladislav Jakubec
Marek Majtán
Komisia neprijala v sezóne 2020/2021 žiadne rozhodnutia.