Komora pre riešenie sporov

Členovia
Jaroslav Čollák
Marcel Dolobáč
Ladislav Jakubec
Marek Majtán
SFZ-KPRS-2018/2019-0003

Poplatok za začatie konania vo veci KS-O/7/2018
SFZ-KPRS-2018/2019-0002

Poplatok za začatie konania vo veci KS-O/2/2018
SFZ-KPRS-2018/2019-0001

Poplatok za začatie konania vo veci KS/8/2018