Komora pre riešenie sporov

Členovia
Jaroslav Čollák
Marcel Dolobáč
Ladislav Jakubec
Marek Majtán
SFZ-KPRS-2019/2020-0001

Uznesenie Komory SFZ pre riešenie sporov sp.zn. KS/36/2019