Komora pre riešenie sporov

Členovia
Jaroslav Čollák
Marcel Dolobáč
Ladislav Jakubec
Marek Majtán
SFZ-KPRS-2015/2016-0001

Uznesenie o zastavení konania