Disciplinárna komisia

Členovia
František Lunák
Marián Vereš
Miroslav Jablonický
Miroslav Vlk
Róbert Dadykin
Miroslav Urban
Lukáš Radoský
Peter Potecký
SFZ-DK-2022/2023-0127

U 127 - Peter Venglarčík (1164895) - DK SFZ odstupuje podnet navrhovateľa doručený dňa 17.8.2022 na doriešenie DK ZsFZ, podľa čl. 71/5e DP.
SFZ-DK-2022/2023-0126

U 126 – Lajos Kalmár / 1185399 / FC Neded, Slovnaft Cup / – DK berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu disciplinárnej sankcie uloženej U 53 a rozhodla, že žiadosť zamieta.
SFZ-DK-2022/2023-0125

U 125 – Miloš Lojka / 1219412 / MFK Snina, III. liga / – DK berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu disciplinárnej sankcie uloženej U 86 a rozhodla, že podľa čl. 41/1,2 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku Disciplinárnej sankcie a určuje skúšobnú dobu do 31.12.2022.
SFZ-DK-2022/2023-0124

U 124 – Jakub Verčimák / 1231247 / MFK Vranov nad Topľou, III. liga / – DK berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu disciplinárnej sankcie uloženej U 85 a rozhodla, že podľa čl. 41/1,2 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku Disciplinárnej sankcie a určuje skúšobnú dobu do 31.12.2022.
SFZ-DK-2022/2023-0123

U 123 – Michal Hargaš / 1323999 / SDM Domino, II. LSD - U19 / – DK berie na vedomie žiadosť menovaného o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu (U 1136) a podľa čl. 37/7 DP rozhodla o určení pokuty za pozastavenie výkonu športu vo výške 30 € podľa čl. 12/2 DP (zberná faktúra) s účinnosťou od 12.08.2022.