Disciplinárna komisia

Členovia
František Lunák
Marián Vereš
Miroslav Jablonický
Miroslav Vlk
Róbert Dadykin
Miroslav Urban
Lukáš Radoský
Peter Potecký
SFZ-DK-2013/2014-1173

Ferenc František (rozhodca SFZ), neúčasť na stretnutí turnaja žiakov U15 - DO.
SFZ-DK-2013/2014-1172

FC Petržalka 1898 (III.LZ), DK upozorňuje klub na splnenie U.č. – 1160.
SFZ-DK-2013/2014-1171

MFK Dubnica nad Váhom (II. liga), DK upozorňuje klub na splnenie U.č. – 1159.
SFZ-DK-2013/2014-1170

AS Trenčín (CL), DK upozorňuje klub na splnenie U.č. – 1162.
SFZ-DK-2013/2014-1169

Oznam DK.