Odvolacia komisia

Späť na detail komisie

Rozhodnutie č. TV-OK-2023/2024-0001

OK 2023/24-001

OK zamieta odvolanie FK II. Rákóczi Ferenc Borša voči uzneseniam DK 2023/24-059 a 2023/24-063. Odôvodnenie: OK konštatovala, že prijaté rozhodnutia DK 2023/24-059 a 2023/24-063 sú v súlade s platným Rozpisom futbalových súťaží ObFZ Trebišov na súťažný ročník 2023/2024 schváleným VV ObFZ Trebišov 7.8.2023 čl. 6/t a platným Disciplinárnym poriadkom SFZ.

Rozhodnutie:TV-OK-2023/2024-0001
Dátum zaevidovania:20.11.2023 00:00
Stav:Vyriešené

Poplatky

TypOsobaDôvodSumaDátum
POPLATOK_ZA_ODVOLANIE30 EUR24.11.2023 11:33