Informácie SFZ

Správa realizačného tímu na družstve "Funkcionári družstva pre sezónu"

6. nov 2020 o 00:00

Pridávanie členov realizačného tímu


Posledná aktualizácia 05.11.2020 15:21

Návod pre správu realizačného tímu na družstve "Funkcionári družstva pre sezónu"


Klubový  manažér pridáva pre každé družstvo členov realizačného tímu a trénerské  pozície. V ISSF -> Súťaže -> Družstvá - Vám ponúkne možnosť  editovať len družsvá Vášho klubu pomocou akcie "Upraviť".

Následne  do riadku pri pozícii zadáte registračné číslo osoby alebo časť  priezviska a počkáte pokiaľ Vám systém ponúkne danú osobu a tú vyberiete kliknutím zo zoznamu. Niektoré pozície na realizačnom tíme nezadávate, ale vyberáte z vyberača už registrovaných osôb.

Ak  vám nejaká osoba chýba vo vyberači, je potrebné ju požiadať o  registráciu príslušnosti v menu Elektronická podatelňa -> Registrácia  osoby/príslušnosti.

Následne sa pokúste Uložiť realizačný tím. Sledujte prosím čo Vám systém vypíše za upozornenia v  hornej časti obrazovky, pretože s veľkou pravdepodobnosťou bude treba  požiadať vybranú/é osobu/y o súhlas s pridaním do realizačného tímu na  danú pozíciu čo znamená v pravo pri každom riadku (pozícii) použiť akciu  "Poslať žiadosť", tú použijete aj pokiaľ osobu prvýkrát zadávate do družstva na danú pozíciu.

Ak  odošlete žiadosti daným osobám, systém odošle emailom správu danej  osobe, ktorá má možnosť po prihlásení do ISSF schváliť, alebo zamietnuť  danú žiadosť, realizačný tím znovu už neukladajte,  problémové osoby ktorým ste poslali žiadosti sa pridajú samé po  schválení žiadosti danou osobou o čom budete notifikovaní emailovou  notifkáciou.

Po schválení žiadosti sa osoba AUTOMATICKY doplní na danú pozíciu v realizačnom tíme.

Ak  sa ukončí spolupráca s danou osobou obe strany môžu danú žiadosť  ukončiť, klubový manažér pomocou akcie Zmazať a samotná osoba  Stornovaním žiadosti, viď nasledovné ukážky.

V prípade akýchkoľvek technických problémov kontaktujte helpdesk pomocou ISSF v menu Elektronická podatelňa -> Pomoc.



Súvisiaci obsah