Úradná správa ObFZ Dunajská Streda č. 20-2023/2024 zo dňa 30.11.2023

30. nov 2023 o 10:11
Úradná správa ObFZ DS č. 20- 2023-2024 zo dňa 30.11.2023 .pdf

Úradná správa ObFZ Dunajská Streda

 č. 20/2023-2024 zo dňa 30.11.2023


Sekretariát

Sekretariát oznamuje, že z dôvodu riadnej dovolenky sekretára ObFZ Dunajská Streda do 8.1.2024 neúraduje.

V naliehavých prípadoch volajte 0901 724 694 resp. posielajte sms alebo e-mail

Sekretár ObFZ Dunajská Streda

Ľudovít Szerencsés

 

Športovo-technická komisia

OZNAMY:

1.   Do ISSF bola nasadená funkcionalita evidencie "ostaršení" hráčov. Jedná sa o proces od zadania cez Elektronickú podateľňu, schválenie Hráčom až po schválenie Tajomníkom komisie. Kontroluje sa termín zápasu voči platnosti ostaršenia.

Kompletné informácie ako aj popis stavov žiadosti nájdete na https://futbalsfz.sk/ostarsenie-hraca-v-issf/

2.   ŠTK opravuje termíny halových futbalových turnajov ObFZ Dunajská Streda, ktoré budú nasledovné:

27. január 2024 (sobota) – dospelí

11. február 2024 (nedeľa) – U15

23. február 2024 (sobota) – U13

24. február 2024 (nedeľa) – U11

2. marca 20234 (sobota) – U9

Propozície halových turnajov budú zverejnené na webovej stránke v dostatočnom predstihu.

HT dospelí:

Právo štartu majú: FC Nový Život, FK Holice, Družstevník Vrakúň, OFK Trhová Hradská, FK Veľká Paka, DSC Orechová Potôň, ŠK Rohovce, Družstevník Medveďov.

Potvrdenie účasti je potrebné zadať prostredníctvom podania na komisiu ŠTK do 15.12.2023.

HT U15-13-11-9

Mládežnícke družstvá, ktorý majú záujem o HT sa záväzne prihlásia podaním na ŠTK cez elektronickú podateľňu v ISSF do 15.12.2023.

Najbližšie zasadnutie ŠTK ObFZ Dunajská Streda sa uskutoční až v roku 2024.

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ Dunajská Streda uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 15 dní od uverejnenia Úradnej správy.

Predseda ŠTK ObFZ Dunajská Streda

Richard Földes


Komisia rozhodcov

OZNAM:

KR oznamuje R a DZ, že tradičný halový futbalový turnaj R a DZ sa uskutoční dňa 14. januára 2024 (nedeľa) v Športovej hale v Prievidzi. KR žiada záujemcov aby sa prihlásili predsedovi KR ObFZ Dunajská Streda.

Predseda KR

Vojtech FEKETE

 

TMK/KM

1.  PLÁNOVANÉ ŠKOLENIA TRÉNEROV:

Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti Tréneri / Školenia.

Od 1.7.2022 je formou online školenia možné absolvovať školenie „SFZ Grassroots Leader  Tréner detí“. Absolvent získa oprávnenie na pôsobenie vo futbale mládeže pri zabezpečovaní prípravy a vedení hráčov (5 – 11 ročných) v súťažiach prípraviek riadených ObFZ / RFZ a v školských projektoch SFZ.

UZNANÉ AKTIVITY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA TRÉNEROV:

Pre splnenie podmienok "Kontinuálneho vzdelávania trénerov” (tzv. predlžovanie trénerských licencií), sú uznávané aj webináre dištančnou formou. Aktuálny zoznam pre jednotlivé trénerské licencie a podrobné informácie sú na webovom sídle SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Kontinuálne vzdelávanie.

Od 1.8.2022, v rámci kontinuálneho vzdelávania trénerov, je možné online formou absolvovať seminár „SFZ Grassroots Leader  Tréner detí“. Seminár je uznaný pre trénerov nasledovne: UEFA C/15 hodín, UEFA B/10 hodín a UEFA A/5 hodín.

17.11.2023, Bratislava  Seminár trénerov UEFA GC/C/B licencie (v rozsahu 5 hodín)  organizátor TMK BFZ. Prihlášky do 14.11.2023.

 

2.  Nominácia hráčov výberu ObFZ DS U 15 na Halový futbalový turnaj o Pohár predsedu ZsFZ ktorý sa odohrá dňa 3.12.2023 v nedeľu v MŠH Nitre.

Nominovaní hráči :

Damián Dávid Filo, Bódis Július, Herberger Csaba, Károlyi Simon, Gállfy Attila (Malé Dvorníky), Béhr Mátyás (Sap), Holubicky Richard, Farkas Trisztán, Charles Elshadai Osarogiagbon (Nový Život), Richard Weibl (Lehnice), Gaál Konrád, Ganyovics Kolos (Ohrady), Ivicze Levente (Vrakúň), Koczó Péter (Or. Potôň).

Tréneri výberu :Hegyi Dominik, Gaál Tomáš. 

Nominovaní hráči si prinesú so sebou kompletnú hráčsku (brankarsku) výstroj pre hru v hale. Každý hráč donesie so sebou svoju vlastnú kartu poistenca. 

Zraz výberu ObFZ DS je (nedeľu) 3.12.2023 ráno o 5.45 v Dun. Strede pred parkoviskom Gymnázia. 

Odchod na turnaj je od 6.00 h

 

3. TMK/KM ObFZ DS Dunajská Streda organizuje dňa 30.11.2023 štvrtok o 19.30 v športovej hale v Topolnikoch zraz výberu U11 a U13. Účelom zrazu je výber reprezentácie ObFZ DS na halový futbalový turnaj o Pohár predsedu ZsFZ ktorý sa odohrá dňa. 

9.12. 2023 (sobota) MŠH Topoľčany. Výber ObFZ DS U11 .

16.12.2023 (sobota) MŠH Dun. Streda. Výber ObFZ DS U13.

Predkladáme širšiu nomináciu hráčov z ktorých sa určí káder výberu ktorý bude reprezentovať ObFZ DS.

 

Výber ObFZ DS U11

Zraz je o 19.00 !!! (ŠH Topoľníky).

Fehér Gergő, Samuel Sido, Márton József Póda, Kántor Dominik, Marczel Tomáš, Klempa Krisztián (Malé Dvorníky), Biró Levente, Tóth Gabriel (Ohrady), Denis Zlacky ( Or. Potôň), Daniel Arnold, Németh Marci, Tóth Kristóf (Holice), Snegon Jakub, Fehér Matej ( Lehnice), Maxim Štefan Kováčik (Kost. Kračany), Kiss Leonard, Kristián Pál (Mliečno). Alex Borbély, Mátyus Dániel, Sebő Zsombor, Leonard Fodor (Vrakúň).


Výber ObFZ DS U13.

Zraz je o 19.40 h (ŠH Topoľníky)

Képesi Dávid, Marczel Sebastian, Keszi Bence, Rostás Áron András, Lády Simon, Beke András, Gaál Norbert (Malé Dvorníky), Rajkovics Áron (Topoľníky), Kiss Olivér (Sap), Molnár Levente (Vrakúň), Igari Kristof, Kulcsár Máté (Holice), Bugar Bálint, Kristóf Ármin Kása (Kost. Kračany), Papp Máté Zoltán, Szedlák Márk (Topoľníky). 

Nominovaný hráči si prinesú so sebou kompletnú hráčsku (brankársku) výstroj pre hru v hale. Poprosím všetkých trénerov a funkcionárov aby informovali svojich nominovaných hráčov o zraze.  

Bližšie informácie k výberu podá predseda TMK /KM ObFZ DS. 

Gaál Tomáš - tel. číslo : 0915 305 017. 

Tomáš Gaál  

Predseda TMK/KM ObFZ Dunajská Streda 

 

Súvisiaci obsah