Výkonný výbor

Uznesenia VV ObFZ Dunajská Streda zo dňa 22.2.2024

23. feb 2024 o 09:33
Uznesenia VV 2-2024.pdf

UZNESENIA PRIJATÉ NA VV ObFZ DUNAJSKÁ STREDA 2/2024 (22.2.2024) v DS


U1/2024-2

VV ObFZ schválil program zasadnutia

T: splnené (za jednohlasne)

U2/2024-2

VV ObFZ vzal na vedomie plnenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia VV

U3/2024-2

VV ObFZ vzal na vedomie informácie predsedu ObFZ o futbalovom dianí na úrovni SFZ a ZsFZ

U4/2024-2

VV ObFZ  vzal na vedomie informáciu o prebiehajúcej halovej sezóne ObFZ Dunajská Streda

U5/2024-2

VV ObFZ  schválil návrh rozpočtu ObFZ Dunajská Streda na rok 2024

T: splnené (za jednohlasne)

U6/2024-2

VV ObFZ  vzal na vedomie informáciu o pripravenosti na jarnú časť súťažného ročníka 2023/2024 súťaží ObFZ Dunajská Streda

U7/2024-2

VV ObFZ  uložil predsedovi ŠTK vypracovať návrh preloženia posledného ligového kola z dôvodu kolízie s ME 2024 vo futbale

T:obratom                                                                                                       Z: predseda ŠTK

U8/2024-2

VV ObFZ  vzal na vedomie informáciu o príprave seminára R a DZ

 

Zapísal:

Ľudovít Szerencsés

sekretár ObFZ Dunajská Streda

Súvisiaci obsah