Informácie SFZ

SFZ – Nové usmernenie k organizácii tréningového procesu, súťažných i priateľských zápasov

22. nov 2021 o 10:00

NOVÉ USMERNENIE

Nové usmernenie k organizácii tréningového procesu (interiér aj exteriér), súťažných a priateľských futbalových stretnutí súťažného ročníka 2021/2022 (s výnimkou Fortuna ligy).

účinné od 22.11.2021

SFZ vydáva v nadväznosti na aktuálne zaradenie okresov podľa rizikovosti šírenia ochorenia COVID-19 (všetky okresy sú v súčasnosti v červenej, bordovej alebo čiernej farbe), vo väzbe na uznesenie vlády č. 665 zo dňa 18.11.2021 k návrhu aktualizovaného Covid automatu a vyhlášku ÚVZ SR č. 258 zo dňa 18.11.2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia  pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí (ďalej len „vyhláška“) toto usmernenie k podmienkam organizácie súťažných stretnutí futbalových líg s výnimkou Fortuna ligy. 

SFZ rešpektuje všetky opatrenia a nariadenia v súvislosti s rizikom šírenia COVID-19, ktoré prijali štátne orgány a inštitúcie s cieľom ochrany verejného zdravia a bude sa nimi riadiť.

SFZ vychádzajúc z vyššie uvedeného s účinnosťou od pondelka 22.11.2021 POZASTAVUJE (PRERUŠUJE) všetky súťaže riadené SFZ s výnimkou II. futbalovej ligy mužov a všetky neodohrané súťažné stretnutia sú týmto odložené na neurčito, AŽ DO ODVOLANIA.

Zároveň SFZ odporúča všetkým regionálnym a oblastným futbalovým zväzom uplatniť rovnaký postup pre súťaže, ktoré sú v ich riadiacej kompetencii a pôsobnosti.

PODMIENKY ORGANIZÁCIE SÚŤAŽNÝCH STRETNUTÍ NIŽŠÍCH FUTBALOVÝCH LÍG A MLÁDEŽNÍCKYCH SÚŤAŽÍ 

Amatérske a mládežnícke kluby sú oprávnené uskutočniť tréningový proces a priateľské futbalové stretnutia za podmienok určených vyhláškou, a to výlučne v režime OP (očkovaní – prekonaní) a len v prípade, že je tréning, alebo priateľské futbalové stretnutie najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom ohlásené na príslušnom RÚVZ s limitom 200 osôb v červenom okrese, 100 osôb v bordovom okrese a 50 osôb v čiernom okrese.

Za osobu v režime OP sa považuje:
a)     osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami
b)    osoba najmenej 14 dní po druhej dávke vakcíny proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po poslednej dávke, 
c)     osoba najmenej 21 dní po prvej dávke vakcíny proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po poslednej dávke, 
d)    osoba najmenej 14 dní po prvej dávke vakcíny proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID19, avšak nie viac ako jeden rok po poslednej dávke, 
e)     osoba do 2 rokov veku, 
f)     
osoba od 2 rokov do 12 rokov a dvoch mesiacov veku, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu. 

V zmysle vyššie uvedeného tréningový proces a priateľské futbalové stretnutia dôrazne neodporúčame realizovať v prípade, že nie sú splnené vyššie uvedené podmienky. Upozorňujeme, že za organizáciu tréningu, priateľských futbalových stretnutí a plnenie podmienok zodpovedá vždy priamo klub ako organizátor aktivity.

PODMIENKY ORGANIZÁCIE SÚŤAŽNÝCH STRETNUTÍ 2. FUTBALOVEJ LIGY 

Súťažné stretnutia

· testovanie hráčov a členov realizačného tímu klubov pomocou RT - PCR alebo prostredníctvom antigénového testu bude zabezpečené zo strany klubov pred každým súťažným kolom (nie dlhšiu dobu ako 48 hodín pred stretnutím), najviac však v rozsahu raz za 7 dní a ďalšie podmienky podľa vyhlášky a manuálu

(Zdroj: SFZ, Autor: SFZ)

Súvisiaci obsah