• Futbalnet»
  • Východoslovenský futbalový zväz
Úradné oznamy odborných komisií VsFZ

Úradná správa VsFZ č.18, 23.10.2020

Ž - admin VsFZ|Aktualizované 23. okt 2020 o 10:16
18 Úradná správa VsFZ č.18.pdf

Úradná správa VsFZ č. 18/2020-2021, 23.10.2020

SEKRETARIÁT VsFZ

1. Upozorňuje kluby na nutnosť čerpania dotácie 15% zo Zákona o športe v podobe kreditov je možné cez E-shop SFZ do 30.11.2020

2. Kluby Nálepkovo a Chminianska Nová Ves nemôžu byť poberatelia dotácií z verejných zdrojov a do splnenia si povinnosti voči MV SR majú pozastavenú možnosť čerpania kreditov.

3. V spolupráci s Komisiou rozvoja futbalu VsFZ vyhlasuje anketu „11-stka roka III.ligy VsFZ“.

Anketový dotazník bol zaslaný klubovým manažérom klubov III.ligy.


ŠPORTOVO - TECHNICKÁ KOMISIA VsFZ

1. ŠTK na základe rozhodnutia vlády SR o núdzovom stave do 15.11.2020 a v zmysle SP, čl.7, bod 7, a tiež SP, čl. 7a, bod 2 a 3 rozhodla o prerušení súťaží VsFZ a presune dohrávok na mesiace február a marec v prípade priaznivého vývoja protipandemickej situácie.

2. ŠTK VsFZ zorganizuje v spolupráci s KSKKrajskú futbalovú ligu - Zimný pohár predsedu KSK, v mesiacoch január až február 2021. Záujemcovia sa môžu prihlasovať v systéme ISSF podaním prihlášky odteraz do 31.10.2020. Hrací systém KFL bude stanovený na základe počtu prihlásených klubov a dohody s KSK.

3. ŠTK žiada všetky FK, aby si v systéme ISSF aktualizovali zodpovedné osoby, klubových manažérov a ich kontakty, nakoľko pri hľadaní kontaktov nie je možné sa dopátrať manažérov.

4. ŠTK stanovuje termín dohrávok nasledovne:

Ihrisko s UT v prípade potreby zabezpečí VsFZ. Prípadná zmena UT bude aktualizovaná.

viď. tabuľka 1 v PDF

5. ŠTK na základe presunu neodohratých plánovaných kôl stanovuje upravenú termínovú listinu v súlade so SP. Čl. 7a, bod 3.

Plánované 2x stretnutia v stredu (21.4. a 19.5.) - Termíny pre jarnú časť 2021

Žltou farbou jesenné dohrávané kolá. V prípade nepriaznivých podmienok v niektorom kole by sa tak mohli využiť ďalšie voľné stredy.

viď. tabuľka 2 v PDF

1. III.L SMD + IV.L PT dor. – soboty alebo schválené nedele, 20.k - 28.4.21, 24.k – 26.5.21

Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1 do 14 dní.


  • # location: homeLeft
  • # location: homeLeft
Marcel Eperješi

Súvisiace články